Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Aurelija Rabačiauskaitė
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Knyga. Glūdi liūdi: [eilėraščiai]

  Knyga. Glūdi liūdi: [eilėraščiai], 1971 m.

  Kleopas Jurgelionis, Vytautas Kubilius, Justinas Marcinkevičius,

  Titulinis lapas: autoriaus vardas, pavardė, knygos pavadinimas, leidyklos emblema, leidimo vieta ir metai. Antroje lapo pusėje nurodyta redakcinės komisijos nariai, rengėja.

  Knygos sandara: p. 3-[22] Kleopas Jurgelionis“; p. 24-[216] I skyrius „Lyrika“; p. 219-[253] II skyrius „Sekimai ir vertimai“; p. 254-[261] Paaiškinimai; p. 263-[266] turinys.

  Turinio anotacija: pirmą skyrių sudaro visi Jurgelionio eilėraščiai ir rinkinio GL ir geresni kūriniai ir rankraštinio rinkinio ir periodikos. Kai kurie GL eilėraščiai buvo spausdinami periodikoje. Antrajame skyriuje yra spausdinami versti Kl. Jurgelionio tekstai.

  Iliustracijos: įklijoje esančioje prieš titulinį lapą yra Kl. Jurgelionio portretas; įklijoje tarp p. [32] ir 33 yra Jurgelionių šeima 1905 metais Peterburge (fotografijos faksimilė) ir Kl. Jurgelionis baigęs universitetą Čikagoje apie 1920 metus (fotografijos faksimilė); p. tarp p. 48 ir p. 49 yra Kl. Jurgelionis su grupe lietuvių aktorių Čikagoje 1934 metai (fotografijos faksimilė) ir advokato Kl. Jurgelionio skelbimas Čikagos laikrašty 1935 metais (faksimilė); tarp p. 144 ir p. [155] yra namas Kalifornijoje, kur poetas praleido paskutiniuosius savo gyvenimo metus (faksimilė) ir Kl. Jurgelionio angliškai rašyto eilėraščio rankraščio faksimilė; tarp p. 160 ir p. 161 yra K. Jurgelionis JAV (faksimilė) ir viena iš paskutiniųjų Kl. Jurgelionio nuotraukų (faksimilė).

 • Knyga. Lietuviški elementoriai

  Knyga. Lietuviški elementoriai, 2000 m.

  Aurelija Rabačiauskaitė, Ingrida Korsakaitė
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 2
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1