Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Jonas Ilgūnas
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Knyga. Šviesa. Naujas elementorius ir pirmi skaitymėliai

  Knyga. Šviesa. Naujas elementorius ir pirmi skaitymėliai, 1924 m.

  Jonas Ilgūnas

  Knyga. Šviesa. Naujas elementorius ir pirmi skaitymėliai. Lengviausias būdas išmokti dailiai skaityti ir rašyti. Sutaisė Jonas Ilgūnas Vaivadiškietis. Kaunas, 1924. – 56 p. Išleido Švento Kazimiero draugija. Spausdinta E. Jagomasto spaustuvėje „Lituania“ Tižėje.

  Pedagogo, rašytojo Jono Ilgūno (1881–1956) rašymo ir skaitymo pradžiamokslis, parengtas garsų sintezės metodu, gausiai iliustruotas dailininko Kazio Šimonio (1887–1978), kitų dailininkų piešiniais, su rašymo pratybų pavyzdžiais.

 • Žurnalas „Buhalterijos vadovėlis“ II dalis

  Žurnalas „Buhalterijos vadovėlis“ II dalis, 1924 m.

  Jonas Ilgūnas

  Žurnalas „Buhalterijos vadovėlis“ II dalis. Aukštesnysis kursas ir Susižinojimas su Bankais. Autorius Jonas Ilgūnas, 1924 m., Kaunas. Daugiau nei 200 puslapių turinčiame žurnale rašoma apie mažmeninę ir didmeninę, užsienio ir vidaus prekybą, apskaitą ir taip toliau.

 • Knyga. Vienmarškinė vienuolė. Romanas

  Knyga. Vienmarškinė vienuolė. Romanas, XX a. I treč.

  Jonas Ilgūnas

  Tai Jono Ilgūno-Vaivadiškiečio romanas. Jonas Ilgūnas (1897-1956) - lietuvių laisvamanis, pedagogas, išleidęs elementorių, vadovėlių. Knyga išleista knygnešio Albino Oželio lėšomis.

 • Knyga. Ar yra toks tikėjimas, be kurio žmogus negali gyventi?

  Knyga. Ar yra toks tikėjimas, be kurio žmogus negali gyventi?, XX a. I treč.

  Jonas Ilgūnas

  Tai Jono Ilgūno-Vaivadiškiečio knyga apie religijos istoriją, kilmę, įtaką žmogaus gyvenimui. 

   

  Jonas Ilgūnas (1897-1956) - lietuvių laisvamanis, pedagogas, išleidęs elementorių, vadovėlių. Knyga išleista autoriaus lėšomis.

 • Knyga. „Šventasis Tėvas

  Knyga. „Šventasis Tėvas" Ryme, XX a. I treč.

  Jonas Ilgūnas

  Tai Jono Ilgūno-Vaivadiškiečio knyga apie religiją, rašyta laisvamanio žmogaus. 

   

  Jonas Ilgūnas (1897-1956) - lietuvių laisvamanis, pedagogas, išleidęs elementorių, vadovėlių. Knyga išleista autoriaus lėšomis.

 • Jonas Ilgūnas „Komercijos aritmetikos vadovėlis
 • Leidinys „Lietuvos valstybės ženklo kilmė“

  Leidinys „Lietuvos valstybės ženklo kilmė“, 1938 m.

  Stasys Kuprevičius, B. Povilionis, Jonas Ilgūnas

  Leidinys „Lietuvos valstybės ženklo kilmė“. Leidinyje rašoma apie Lietuvos valstybės ženklo, Vyties, kilmę. Leidinys minkštais viršeliais, 63 puslapių, tekstas atspausdintas lietuvių kalba. Gausiai iliustruotas. Priekiniame viršelyje pavaizduotas 1385 m. Vytauto Didžiojo antspaudas – Vytis raudoname lauke, atsigęžęs į rytus su skydu, kuriame pavaizduoti Gediminaičių stulpai. Tiražas – 2000 egzempliorių.

 • Buhalterijos vadovėlis
 • Knyga. Specialinės buhalterijos vadovėlis II dalis

  Knyga. Specialinės buhalterijos vadovėlis II dalis, 1924 m.

  Jonas Ilgūnas

  Aukštesnysis kursas ir susižinojimai su Bankais. Spausdino F. Sokolovskienės, G. Lano ir M. Jolko spaustuvė Kaune. 204 psl. Mikštais violetiniais viršeliais su juodos spalvos tekstu, kuris aprėmintas juodos spalvos rėmeliu. Lapai nesupjaustyti.

 • Knyga. Buhalterijos vadovėlis I dalis

  Knyga. Buhalterijos vadovėlis I dalis, 1928 m.

  Jonas Ilgūnas

  Elementinis kursas komercijos mokykloms. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Išleido „Vyties“ bendrovė Kaune. Spausdino Š. Neimano spaustuvė Kaune. 200 psl. Pirmo lapo viršuje yra parašas juodu rašalu. Minkštais pilkos spalvos viršeliais su juodos spalvos tekstu ir tekstą aprėminančiu rėmeliu. Apačioje yra „Vyties“ spaustuvės logotipas, juodos spalvos. 

 • Knyga. Komercijos aritmetikos vadovėlis

  Knyga. Komercijos aritmetikos vadovėlis, 1926 m.

  Jonas Ilgūnas

  Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Išleido „Vyties“ bendrovė Kaune. Spausdino Š. Neimano spaustuvė Kaune. 320 psl. Pirmo lapo viršuje yra parašas juodu rašalu. Minkštais rusvos spalvos viršeliais su juodos spalvos tekstu ir tekstą aprėminančiu rėmeliu. Apačioje yra „Vyties“ spaustuvės logotipas, juodos spalvos.

 • Žurnalas „Laisvoji mintis“ Nr. 8–9 (22–23)

  Žurnalas „Laisvoji mintis“ Nr. 8–9 (22–23), 1934 m.

  Jonas Ilgūnas

  Spaudinys. Žurnalas „Laisvoji mintis“. 1934 m. rugpjūtis-rugsėjis. Nr. 8–9 (22–23). Leido Lietuvos laisvamanių etinės kultūros draugijos Kauno skyrius. Atsakingas redaktorius Jonas Ilgūnas. Šiame numeryje: L. Laisvūnas „Šventoji“ statistika Lietuvoje“; J. Šliūpas „Šis tas dėl mūsų rasės sveikatingumo“; Tikybų nedraugas „Ar reikia kovoti prieš bažnyčią?“; J. Ilgūnas „Palyginamoji religijų istorija: Dievų mirimas ir prisikėlimas“; Tamikas „Ar tikėjimas išgano?“; M. A. Govinda „Žmogaus sutvėrimo mitas“; J. Šliūpas „Vaizdai iš francūzų gyvenimo“. Leidinys priklausė poetei Salomėjai Nėriai.

   

  „Laisvoji mintis“ – Lietuvos laisvamanių etinės kultūros draugijos laikraštis, ėjęs 1933–1941 metais Kaune. Iki 1933 m. lapkričio 6 d. vadinosi „Laisvamanis“ (karo komendanto nutarimu konfiskavus 12-ą numerį pakeitė pavadinimą). Leido draugijos Kauno skyrius. Skelbė laisvamanių lygias teises, rašė apie laisvamanybės, valstybės ir tikybos santykius, nagrinėjo sąžinės laisvės, dorovės klausimus, rėmė civilinę metrikaciją. SSRS okupavus Lietuvą laikraščio apimtis padvigubėjo, laikraštis skleidė karingo ateizmo idėjas. Redaktoriai: V. Peldžius (1933), J. Ilgūnas (1933–1935), A. Rondamanskis (1935–1936), J. Šliūpas (1936–1940), P. Ščepavičius (1940–1941).

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2