Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Martin Hallervord
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Konvoliutas „Respublica Polonica, Duobus Libris [...]“

  Konvoliutas „Respublica Polonica, Duobus Libris [...]“, 1678 m.

  Christoph Hartknoch

  Konvoliute įrišti du leidiniai: pirmoji knyga – „Republica Polonica libri duo, quorum prior historiae Polonicae memorabiliora ex diligenti Sarmaticorum iuxta et Germanicorum tarn veterum quam recentiorum scriptorum collatione eruta, variasque provinciarum eo pertinentium mutationes complectitur, posterior autem ius publicum Reipublicae Polonicae, Lithuanicae, provinciarumque annexarum ex statutis, constitutionibus, juribus, privilegiis, probatissimisq[ue] scriptorib. Polon, depromptum, comprehendit : his adiectae sunt duae dissertationes historicae de Republica Curonica, vetere et nova, item de originibus Pomeranicis / opera et studio m. Christophori Hartknoch, Passenheimensis Prussi“, antrasis leidinys-traktatas – „Dissertatio, de Originibus Pomeranicis“ (liet. Disertacija, Pomeranų kilmė). Leidinių autorius – Prūsijos istorikas Kristoforas Hartknochas (1644-1687). Knygoje aprašomi Lenkijos ir Lietuvos istoriniai šaltiniai, valstybių istorija, valstybinė ir visuomeninė santvarkos. Priešantraštinis lapas iliustruotas H. I. Schollenberger (1644-1699) grafikos darbu, kurio viršuje vaizduojamas karūnuotas valdovas, dešinėje rankoje laikantis skeptrą, o kairėje prilaikantis gaublį, kurio priekinėje dalyje pavaizduotos Lenkijos ir Lietuvos valstybės. Šalia dešinės valdovo rankos pavaizduotas jungtinis herbas, kurį sudaro du laukai: kairiame lauke pavaizduotas Lenkijos erelis, dešiniame – Lietuvos Vytis. Ties valdovo kairiąja ranka pavaizduotas herbinis kartušas su herbu Janina, kurį knygos leidimo metais naudojo Abiejų Tautų Respublikos valdovas Jonas Sobieskis. Grafikos darbo centre pavaizduotas kartušas su atspausdintu sutrumpintu knygos pavadinimu. Kartušo šonuose pavaizduoti du ginkluoti kariai. Titulinio lapo antroje pusėje uždėtas apskritas antspaudas – knygos nuosavybės ženklas. Knyga įrišta šviesios odos kietviršiais. Knygą sudaro 581 puslapis dėstomosios dalies, 34 puslapių asmenvardžių rodyklė. Konvoliuto pabaigoje įrištas 99 puslapių apimties traktatas. Tekstas atspausdintas lotynų kalba.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 1
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1