Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Paul Hansen
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Nuotrauka. Algirdo Landsbergio pjesės „Penki stulpai turgaus aikštėje“ pastatymas. Scenoje John Miranda, Sala Staw, Joyce West

  Nuotrauka. Algirdo Landsbergio pjesės „Penki stulpai turgaus aikštėje“ pastatymas. Scenoje John Miranda, Sala Staw, Joyce West, 1961-03-05

  Paul Hansen

  Algirdo Landsbergio pjesės „Penki stulpai turgaus aikštėje“, parašytos apie 1955 m., (1966 m. išleista „Santaros-Šviesos“ atskira knyga ) premjerinio spektaklio akimirka New York Gate Theatre (Niujorko Gate teatre). Nuotraukoje aktoriai iš kairės: John  Miranda (Tėvas), Sala Staw (Motina) ir Joyce West (Gražina).

  Kitoje nuotraukos pusėje fotografo spaudas: „PAUL HANSEN 410 S. MICHIGAN AVE. CHICAGO 5, ILL.

  Algirdas Landsbergis (1924–2004) – išeivijos poetas, prozininkas, dramaturgas, spaudos darbuotojas. Lietuvos rašytojų sąjungos narys nuo 1992 m., tarptautinio PEN klubo narys ir prezidentas. Gimė Kybartuose, Emilijos ir Jeronimo Landsbergių šeimoje, augo dar du vaikai - Gražina ir Algimantas. VDU studijavo lituanistiką, 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Mainco universitete studijavo anglistiką ir romanistiką, vėliau dirbo mokytojo, spaudos darbuotojo, redaktoriaus, vertėjo darbą. 1949 m. laivu per Atlanto vandenyną išvyko į JAV. Dirbo knygyne Brukline, Pavergtųjų Europos tautų sekretoriate, Ferli Dikinsono universiteto profesorius, bendradarbiavo radijo stotyse. Geriausiai žinomas prozos ir draminiais kūriniais. Romanas „Kelionė“ (1954 m.) - „Draugo“ romano premija; dramos „Meilės mokykla“ (1965 m.), „Penki stulpai turgaus aikštėje“ (1966 m.), „Idioto pasaka“ (1992 m.) ir kt. Tik 1991 m. pirmą kartą atvyko į Lietuvą. 1999 m. už nuopelnus apdovanotas Gedimino 5 laipsnio ordinu.

  Mirė 2004 m., palaidotas St. Charles kapinėse, Farmingdale, Niujorke.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 1
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1