Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Antanas Vanagaitis
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Spaudinys. Knyga. Antanas Vanagaitis. Dainuok

  Spaudinys. Knyga. Antanas Vanagaitis. Dainuok, 1922 m.

  Antanas Vanagaitis

  Spaudinys. Knyga. Antanas Vanagaitis. Dainuok. Dainų vadovėlis skiriamas liaudies mokykloms. Pirma dalis. Išleido Onos Vitkauskytės knygynas, Kaunas 1922 m., 17,5×13,3 cm. Įrišta kietesnio žalsvo popieriaus viršeliais. 32 puslapiai.

 • Natos. Dainynas

  Natos. Dainynas "Lėk, sakalėli: lietuvių dainorėlis". Chicago, 1962 m., 1962 m.

  Juozas Kreivėnas, Vincas Kudirka, Česlovas Sasnauskas,

  Leidinį sudaro pratarmė "Žodis dainininkui", dalys: Lietuva, Tėvyne mūsų; Supinsiu dainužę; Linelį raunu ne viena. Turinys sudarytas abėcėlės tvarka pagal pirmo posmo pradžią. Viso leidinyje 85 dainos. Pratarmėje nurodoma, kad "čia atrinktas pluoštas lietuviškų dainų, kurios galėtų būti dainuojančio šių laikų lietuvio repertuare. Kaip teigia sudarytojas, čia papuolė ir keletas svetimos kilmės dainų, papuolusių į šį dainyną dėl istorinių priežasčių, tačiau "mūsų pareiga yra dainuoti lietuviškas dainas".

  Prie dainų yra nurodyti muzikos ir žodžių autoriai, kai kur dinamika ir atlikimo maniera. Dauguma leidinio dainų – liaudies bei harmonizuotos liaudies dainos. Dainos yra vieno, dviejų, trijų balsų, užrašytos vienoje eilutėje. Pirmo posmo žodžiai po natomis.

  Leidinys pradedamas V. Kudirkos "Tautiška giesme", toliau – giesmė „Marija, Marija“, dainos „Leiskit į tėvynę“, „Lietuviai esame mes gimę“, „Lietuva brangi“, „Stoviu aš parimus“.

  Atkreiptinas dėmesys, jog leidinyje yra ir Sovietinės Lietuvos kompozitorių, tokių kaip J. Švedo, J. Tallat-Kelpšos ir kitų dainos.

 • Cir-vir-vir, Apynėlis. A. Vanagaitis ir jo Vanagučiai, J.Olšauskas. OKeh

  Cir-vir-vir, Apynėlis. A. Vanagaitis ir jo Vanagučiai, J.Olšauskas. OKeh

  Antanas Vanagaitis, Juozas Olšauskas

  Antano Vabagaičio ir jo Vanagučių įdainuota daina "Čir-vir-vir" ir A. Vanagaičio ir Juozo Olšausko komiškas duetas "Apynėlis".Žymos "Lietuviški komiški duetai" ir "Lietuviški komiški trio". "OKeh" plokštelė, įrašyta JAV. 26076 (400926) (400940), 1928 m.(?)

  Informacija plokštelėje lietuvių (turinys) ir anglų (leidybinė) kalbomis.

  Plokštelė geltonos spalvos plokštelėms skirtame voke.

   

 • Kad nėr alaus, Barbora. A. Vanagaitis. OKeh

  Kad nėr alaus, Barbora. A. Vanagaitis. OKeh

  Antanas Vanagaitis

  Antano Vanagaičio ir orkestro atliktos dainos "Barbora" ir "Kad nėr alaus". Žyma "Lietuvių baritonas". "OKeh" plokštelė, įrašyta JAV. 26054 (81908) (81911), 1927 m.(?)

  Daina "Barbora" - A. Vanagaičio dainos "Stasys" humoristinis perdirbinys, atliktas imituojant senyvų vyro ir moters pokalbį, prisimenant jaunystę ir bučinius. 

  Informacija plokštelėje lietuvių (turinys) ir anglų) leidybinė kalbomis.

  Plokštelė geltonos spalvos plokštelėms skirtame voke.

 • Dukružėlė, Mergų bėdos. Anna Kaskas. Columbia

  Dukružėlė, Mergų bėdos. Anna Kaskas. Columbia

  Petras Vytautas Sarpalius, Kazys Binkis, Antanas Vanagaitis,

  Anna Kaskas įdainuotos dainos: P. Sarpaliaus "Dukružėle" (žodžiai K. Binkio) ir A. Vanagaičio "Mergų bėdos". Akomapanvo V. Gailiaus lietuviškas orkestras. Žymos "lietuviška" ir "vokalinė". "Columbia" plokštelė, įrašyta JAV. 16323-F (CO 28924) (CO 28926), 1941 m.

  Informacija plokštelėje lietuvių (turinys) ir anglų (leidybinė) kalbomis.

  Plokštelė rudo popieriaus plokštelėms pritaikytame voke.

 • Kam šeri žirgelį?, Kai aš turėjau. A. Vanagaitis, J.Olšauskas. Columbia

  Kam šeri žirgelį?, Kai aš turėjau. A. Vanagaitis, J.Olšauskas. Columbia

  Antanas Vanagaitis, Juozas Olšauskas

  Antano Vanagaičio ir Juozo Olšausko su armonikos akompanimentu įdainuotos dainos "Kam šeri žirgelį?" ir "Kai aš turėjau". Žyma "Lietuvių liaudies daina". "Columbia" plokštelė, įrašyta JAV. 16284-F (113731) (113734), 1933 m.(?)

  Informacija plokštelėje lietuvių (turinys) ir anglų (leidybinė) kalbomis.

  Plokštelė popieriniame, rudos spalvos, plokštelėms skirtame voke.

 • Netur plecio, Gieda gaideliai. A. Vanagaitis, K. B. Kriaučiūnas, M. Žemaitė. Columbia

  Netur plecio, Gieda gaideliai. A. Vanagaitis, K. B. Kriaučiūnas, M. Žemaitė. Columbia

  Antanas Vanagaitis

  Antano Vanagaičio, Kazio Kriaučiūno ir M. Žemaitės su fortepijono akompanimentu atliktos dainos "Netur plecio" ir "Gieda gaideliai". Žymos "lietuvių" ir  "komiška daina". "Columbia" plokštelė, įrašyta JAV. 16123-F (110280) (110281), 1929 m.(?).

  Informacija plokštelėje lietuvių (turinys) ir anglų (leidybinė) kalbomis.

  Plokštelė gelsvos spalvos, plokštelėms skirtame voke.

   

 • Aš berniukas, Suzanna. A. Vanagaitis ir jo vanagučiai, V. Valteraitė. Columbia

  Aš berniukas, Suzanna. A. Vanagaitis ir jo vanagučiai, V. Valteraitė. Columbia

  Antanas Vanagaitis

  Antano Vanagaičio ir jo vanagučių, bei A. Vanagaičio ir Viktorijos Valteraitės įdainuoti kūriniai "Suzanna" ir "Aš berniukas". Žymos "lietuviška" ir "vokalinė". "Columbia" plokštelė, įrašyta įrašyta JAV, 16324-F (400925) (400945),1924 m. (?).

  Dainuojama akompanuojant fortepijonu, pianistas nenurodomas.

  Informacija plokštelėje lietuvių (turinys) ir anglų (leidybinė) kalbomis.

  Plokštelė žalsvos spalvos voke, specialiai skirtame plokštelėms.

 • Oi, mergele, Stasys. Jonas Būtėnas. Columbia

  Oi, mergele, Stasys. Jonas Būtėnas. Columbia

  Antanas Vanagaitis, Jonas Būtėnas

  Jono Būtėno įdainuotos Antano Vanagaičio dainos ""Oi mergele" ir "Stasys". Akompanavo liaudies muzikos orkestras. Žyma "lietuviška". "Columbia" plokštelė, įrašyta JAV, 16009-F (105271) (105273), 1924 m.(?)

  Informacija plokštelėje lietuvių (turinys) ir anglų (leidybinė) kalbomis.

  Plokštelė rudos spalvos plokštelėms skirtame voke.

 • Kačiukas, Šalta žiemužė. A. Vanagaitis ir J. Olšauskas. Columbia

  Kačiukas, Šalta žiemužė. A. Vanagaitis ir J. Olšauskas. Columbia

  Antanas Vanagaitis, Juozas Olšauskas

  Antano Vanagaičio ir Juozo Olšausko įdainuotos A. Vanagaičio dainos "Kačiukas" ir "Šalta žiemužė". Akompanavo orkestras. Žyma "lietuviška" ir "komiškas duetas". "Columbia" plokštelė, įrašyta JAV. 16138-F (110896) (110899), 1929 m.

  Informacija plokštelėje lietuvių (turinys) ir anglų (leidybinė) kalbomis.

  Plokštelė geltonos spalvos plokštelėms skirtame voke.

 • Dzimdzi – drimzi, Nesivalkiok tu nakčia. „Ufa“ choras, V. Žukas. Columbia

  Dzimdzi – drimzi, Nesivalkiok tu nakčia. „Ufa“ choras, V. Žukas. Columbia

  Vladas Žukas, Antanas Vanagaitis

  Vlado Žuko vadovaujamo ir akompanuojamo choro "Ufa" įdainuotos dainos: Antano Vanagaičio "Dzimdzi-drimdzi" ir "Nesivalkio tu nakčia". Žymos "lietuvių" ir "komiška daina". "Columbia" plokštelė, 16107-F (109598) (109599).Tikėtina įrašo data - 1934 m.

  Informacija plokštelėje lietuvių (turinys) ir anglų (leidybinė) kalbomis.

  Plokštelė rudos spalvos, plokštelėms pritaikytame voke.

 • Mergytę prigavo, Eina pati į karčiamą. A. Vanagaitis, M. Yozavitas. Columbia

  Mergytę prigavo, Eina pati į karčiamą. A. Vanagaitis, M. Yozavitas. Columbia

  Antanas Vanagaitis, Mikas Jozavitas

  Antano Vanagaičio įdainuotos dainos "Mergytę prigavo" ir "Eina pati į karčiamą". Fortepijonu akompanavo Mikas Yozavitas. Žymos "lietuviška" ir "komiškas duetas". "Columbia" plokštelė, įrašyta JAV. 16078-F (108118) (108119), 1927 m.

  Informacija plokštelėje lietuvių (turinys) ir anglų (leidybinė) kalbomis.

  Plokštelė originaliame "His Master's Voice" voke, aprašinėtame įvairiais skaičiais.

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 24
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3