Poeto Adomo Mickevičiaus portretas

Make a reservation for a visit
Order a digital image of high quality
Museum Lithuanian National Museum of Art
Fund main
Exhibit type estampas 
Field menas, profesionalioji dailė (grafika)
Primary account number LNDM ED 132784
Inventory number LNDM G 583
Measurements aukštis (lakštas) – 50,7 cm
plotis (lakštas) – 42 cm
aukštis (vaizdas) – 39,5 cm
plotis (vaizdas) – 30,5 cm
Materials popierius 
Manufacturing technique litografija 
Author(s)
Date 1834 m.
Location Paryžius, Il de Fransas, Prancūzija
Style and period romantizmas 
More information

Description

Exhibit description

Dailininko Juzefo Kurovskio Paryžiuje iš natūros pieštas Adomo Mickevičiaus (1798–1855) portretas vaizduoja poetą jo brandžios jaunystės laikotarpiu. Litografija pasižymi kruopščiu detaliu piešiniu, subtiliu, niuansuotu apimčių modeliavimu. Adomas Mickevičius – poetas, vertėjas, romantizmo lenkų literatūroje pradininkas. Kilęs iš Naugarduko. Gyvenimu ir kūryba labai susijęs su Lietuva. Jo kūriniai, ypač istorinės poemos, ugdė lietuvių tautinę savimonę, skatino nacionalinį judėjimą. 1815–1819 Vilniaus universitete jis studijavo klasikinę filologiją, istoriją ir lenkų literatūrą. Kartu su bendraminčiais subūrė slaptą anticarinę Filomatų draugiją (1817), buvo aktyvus jos narys. Baigęs universitetą, mokytojavo Kauno gimnazijoje. Domėdamasis naująja vokiečių ir anglų literatūra, persiėmė jam labai artimomis romantizmo idėjomis. Vilniuje buvo išleistas pirmasis jo poezijos tomelis (1822), „Gražina“ (1823). Caro valdžiai pradėjus aiškintis filomatų ir filaretų veiklą, buvo suimtas, kalintas (1823–1824) ir nubaustas ištrėmimu. Gyveno Peterburge, Odesoje, Maskvoje, vėliau išvyko užsienin, apsistojo Paryžiuje. Būdamas toli nuo tėvynės, rašė lietuviška tematika („Konradas Valenrodas“, 1828, „Ponas Tadas“, 1834 ir kt.). Mirė Konstantinopolyje, pakeliui į Krymo karą.

Aprašė Regina Urbonienė

Other titles

Main title

Title Language Type Date  
Poeto Adomo Mickevičiaus portretas more information...

Author's rights of the exhibit

Owner of author’s rights Lietuvos nacionalinis dailės muziejus