Dainuojam

Make a reservation for a visit
Order a digital image of high quality
Museum Museum of Lithuanian Education
Fund main
Exhibit type vadovėlis 
Field mokslas ir švietimas
Primary account number LŠM GEK 29697
Inventory number LŠM II K 18126
Measurements aukštis x plotis – A. 23.3 x P. 15.8 cm (2015-04-27)
Materials knyginis popierius  poligrafiniai dažai 
Manufacturing technique įrišimas  spauda 
Authenticity originalas 
Author(s)
Viktoras Kuprevičius
A. Norvaiša
V. Dapkūnas
Jonas Martynas Laurinaitis
Producer(s)
Rytas
Lietuvos kariuomenės Vyriausiojo štabo Spaudos ir švietimo skyrius
Production date 1935 m.
More information

Description

Exhibit description

D. Andriulis. J. Bertulis, Kl. Griauzdė, J. Karosas, V. Kuprevičius, A. Norvaiša, A. Račiūnas, J. Strolia, St. Šimkus, J. Švedas, J. Tallat-Kelpša, A. Vanagaitis. Dainuojam. Dainų rinkinys kariams, šauliams, moksleiviams ir jaunimui su V. Dapkūno Muzikos pradžiamoksliu. Knygą išleido Kariuomenės Štabo Spaudos ir Švietimo Skyriaus leidykla 1935 metais. Išspausdino Akc. B-vė Klaipėdoje „Rytas“ (tiražas: 10 000 egz.). Leidinio turinį tvarkė J. M. Laurinaitis. Knygoje 152 puslapiai. Tituliniame lape įrašas ranka, juodu rašalu: „A. Vokietaitytės“. Leidinio viršelis dekoruotas piešiniu, kuriame vaizduojami žygiuojantys kariai ir mojantys civiliai, iliustracijos autorius A. Šepetys. Leidinys gausiai iliustruotas grafiškais piešiniais, pateikiami dainų tekstai su natomis. Leidinio turinys: Įžanga. Tautos himnas.  Muzikos pradžiamokslis. Praeitis. Nepriklausomybės karas. Dabartis. Vilnius. Jūra. Jaunuomenei. Juokas. Liaudies dainos.

Other titles

Main title

Title Language Type Date  
Dainuojam antraštė more information...

Information on inventory

Data author Justina Jakštaitė