Mašinraštis. „Aloyzas Baronas: rašto gausa ir sėkmė“ [straipsnio juodraštis]

Make a reservation for a visit
Order a digital image of high quality
Museum Maironis Lithuanian Literature Museum
Fund main
Exhibit type mašinraštis 
Field literatūra
Primary account number MLLM GEK 78673
Inventory number MLLM R2 9829
Measurements ilgis x plotis – 21,5 x 28 cm cm (2021-01-14)
Materials popierius 
Manufacturing technique mašinraštis 
Authenticity originalas 
Author(s)
Vytautas Pranas Volertas
Date ~1990 m.
Location JAV (?)
More information

Description

Exhibit description

V. Volerto straipsnis „Aloyzas Baronas: rašto gausa ir sėkmė“. JAV, [apie 1990 m.]. Straipsnyje rašoma apie A. Barono gyvenimą, kūrybą ir asmenybę. Pabaigoje pateikiama A. Barono bibliografija. Rašyta spausdinimo mašinėle su taisymais juodu tušinuku. 10 l. Publikuota leidinyje „Į laisvę“ Nr. 109 (146).

Other titles

Main title

Title Language Type Date  
Mašinraštis. „Aloyzas Baronas: rašto gausa ir sėkmė“ [straipsnio juodraštis] more information...

Publications about exhibit

Į laisvę, sud. Baužys J., JAV, 1990, Nr. 109 (146), http://www.partizanai.org/i-laisve-1990-109-146 (žiūrėta 2021 m. sausio 14 d.).

Information on inventory

Data author Marija Kaškonienė

Author's rights of the exhibit

Owner of author’s rights Maironio lietuvių literatūros muziejus