Knyga. M. K. Čiurlionis

Make a reservation for a visit
Order a digital image of high quality
Museum Maironis Lithuanian Literature Museum
Fund main
Exhibit type albumas (leidinys) 
Field menas, profesionalioji dailė
Primary account number MLLM SNMM GEK 1167
Inventory number MLLM MB 581
Measurements aukštis x plotis – 27,5 x 21,5 cm
Materials popierius 
Manufacturing technique spauda 
Authenticity originalas 
Author(s)
Paulius Galaunė
Izidorius Kisinas
Producer(s)
Vytauto Didžiojo kultūros muziejus
Spindulys
Production date 1938 m.
Location Kaunas, Kauno m. sav., Lietuva
More information

Description

Exhibit description

Knyga-albumas. M. K. Čiurlionis. Kaunas. 1938 m. Tiražas 3000 egz. 135 psl. ir 88 psl. paveikslų reprodukcijų. Knyga gelsvo plono popieriaus viršeliais. Viršelyje mėlynomis raidėmis atspausdintas knygos pavadinimas, po juo – mėlynos spalvos paletės ir kanklių iliustracija. Ant knygos nugarėlės išilgai žalios spalvos tušu nežinomo asmens ranka užrašyta „Čiurlionis“. Prieš titulinį lapą – įklija – spalvota M. K. Čiurlionio paveikslo „Angelo“ preliudas“ reprodukcija. Titulinio lapo viršutinėje dalyje nurodytas leidėjas, žemiau – knygos pavadinimas. Po juo išvardyti straipsnių, esančių knygoje, autoriai ir redaktorius. Puslapio apačioje nurodyta leidimo vieta (kairėje) ir data (dešinėje). Kitoje titulinio lapo pusėje nurodyti inicialų, užsklandos ir viršelio autoriai, kur pagamintos reprodukcijos. Apačioje nurodyta spaustuvė ir tiražas. Knygos turinį sudaro redaktoriaus žodis, straipsniai: S. Čiurlionis „M. K. Čiurlionies gyvenimo bruožai“, V. Jakubėnas „M. K. Čiurlionis – muzikas“, V. Kairiūkštis „M. K. Čiurlionies tapybos kūryba“, P. Galaunė „M. K. Čiurlionies grafikos darbai ir piešiniai“, A. Žmuidzinavičius „Žiupsnelis atsiminimų“, J. Tallat-Kelpša „Atsiminimai apie Čiurlionį“, M. Dobužinskis „Mano atsiminimai apie Čiurlionį“, V. Čiurlionytė-Karužienė „M. K. Čiurlionies kūrinių likimo istorija“, P. Galaunė „M. K. Čiurlionies kūrinių sąrašas“, Iz. Kisinas „M. K. Čiurlionies bibliografija“. Knygos pabaigoje pateikiamas reprodukcijų sąrašas ir 174 paveikslų reprodukcijos.

 

Pasakojama, kad šią knygą Salomėja Nėris ant savo darbo stalo laikydavo atverstą, kad semtųsi įkvėpimo. Pagal  M. K. Čiurlionio kūrinius poetė parašė šešių eilėraščių ciklą „Iš M. K. Čiurlionio paveikslų“ (1940 m.), taip pat eilėraščius „Prie Čiurlionio „Rex‘o“ (1928 m.) ir „Viltis“ (1942 m.).

Other titles

Main title

Title Language Type Date  
Knyga. M. K. Čiurlionis more information...

Information on inventory

Data author Viktorija Seredžiūtė

Author's rights of the exhibit

Owner of author’s rights Maironio lietuvių literatūros muziejus