Search parameters:

 • Author: B. Hummel
 
Objects sorted by
     
 • Galilėja. Tolesni Jėzaus Kristaus pasirodymai

  Galilėja. Tolesni Jėzaus Kristaus pasirodymai, XIX a.

  B. Hummel

  Graviūroje – biblijinė scena, kurioje vaizduojamas Jėzus, pasirodęs mokiniams Galilėjoje. Jėzaus figūra įkomponuota centrinėje kompozicijos dalyje. Jis stovi ant debesies, už kurio yra du angelai. Aplinkui – stovintys ir suklupę mokiniai. Fone – debesys, geltoni spinduliai už Jėzaus ir angelų. Užrašas apatinėje lakšto dalyje: „B. Hummel lith“.

  Signuotas.

 • Suimtas Jėzus vyriausiojo kunigo namuose

  Suimtas Jėzus vyriausiojo kunigo namuose, XIX a.

  B. Hummel

  Graviūroje – biblijinė scena, kurioje vaizduojamas Jėzus, atvestas pas vyriausiąjį kunigą Kajafą. Jis sėdi krėsle ant laiptuotos pakylos, apsuptas kitų kunigų. Jėzus stovi priešais jį, surištomis rankomis, apsuptas kareivių. Fone – interjero fragmentas. 

  Nesignuotas.

 • Marija patepa Jėzų

  Marija patepa Jėzų, XIX a.

  B. Hummel

  Graviūroje – biblijinė scena, kurioje vaizduojama Marija, kuri patepa Jėzų. Jėzus įkomponuotas graviūros centrinėje dalyje sėdintis prie stalo, dešinė jo ranka mosto judesyje. Dešinėje pusėje – Marija su ąsočiu rankoje stovi palinkusi link jo. Kairėje pusėje – sėdinti moteris. Fone – interjero su draperija fragmentas. 

  Nesignuotas.

 • Kristus prikelia našlės sūnų

  Kristus prikelia našlės sūnų, XIX a.

  B. Hummel

  Graviūroje – biblijinė scena, kurioje vaizduojamas Jėzus, kuris išgydo sergantį našlės sūnų. Centrinėje dalyje įkomponuotas Jėzus, iškėlęs ranką virš gulinčio neštuvuose jauno vyro. Šalia klūpo moteris sudėjusi rankas maldai. Aplinkui stoviniuoja ir klūpo vyrai ir moterys. Fone – pastato fragmentas. 

  Nesignuotas.

 • Jeruzalė. Kristus iš šventyklos vėl išvaro pardavėjus

  Jeruzalė. Kristus iš šventyklos vėl išvaro pardavėjus, XIX a.

  B. Hummel

  Graviūroje – biblijinė scena, kurioje vaizduojamas Jėzus, išmetantis iš šventyklos prekeivius ir pinigų keitėjus. Jėzus stovi pasilenkęs link prekeivių, jo rankose – bizūnas. Dešinėje pusėje – pinigų keitėjas laiko rankomis staliuką, nuo kurio krenta monetos, dešinėje stovi moteris su krepšiu ant galvos, viduryje įkomponuoti du ant žemės parkritę vyrai. Fone – šventyklos fragmentas. Kompozicija įrėminta juodos spalvos rėmeliu.

  Nesignuotas.

 • Displaying 1 results of 5
 • Number of entries per page:
 • Page: of: 1