Search parameters:

 • Author: Jonas Kazimieras Vilčinskis
 
Objects sorted by
     
 • Tiškevičių-Berdyčivo Madona iš Jono Kazimiero Vilčinskio Vilniaus albumo

  Tiškevičių-Berdyčivo Madona iš Jono Kazimiero Vilčinskio Vilniaus albumo, XIX a. I p.

  Antonis Oleščinskis, Jonas Kazimieras Vilčinskis

  Tiškevičių Madona iš Jono Kazimiero Vilčinskio rinkinio  "Album de Vilna" IV serija. Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski 1794-1879) "N: Pana Berdyczewska / Dedie a Mademoiselle la Comtesse Josephine Iwanowska par l' Editeur J. K. Wilczynski.:". Berdyčivo Madonos ikona sukurta 1630 m. kaip Kyjivo vaivados Jono Tiškevičiaus padėka už išvadavimą iš totorių nelaisvės. Tai buvo trečias pagal populiarumą Dievo Motinos atvaizdas Žečpospolitoje po Jasna Goros ir Aušros vartų. Originalas neišliko.

 • Verkiai. Valgomasis

  Verkiai. Valgomasis, XIX a. II p.

  Vasilijus Sadovnikovas, Philippe Benoist, Jonas Kazimieras Vilčinskis

  Interjeras. Kompozicijoje – Verkių rūmų valgomasis. Aukštos lubos, korintinės kolonos, įspūdingos medžio dekoracijos, šarvai ties kiekviena kolona. Žemai nuleisti sietynai. Dešinėje sienoje paveikslas su raitele ir pažu. Salės viduryje – valgomasis stalas. Kompozicija įkomponuota auksiniuose rėmuose su augaliniais motyvais kampuose.

  Užrašas viršutinėje lakšto dalyje: „Album de Wilna. / 2e. Série.“.

  Užrašas apatinėje lakšto dalyje: „Dess. par Sadownikoff. / Imp. par Lemercier a Paris. / Lith. par Ph. Benoist. / WERKI WŁASNOŚĆ I. O. X. LEONILLI SAYN WITTGENSTEIN BERLEBOURG. Izba Jadalna. / WERKI PROPRIÉTÉ DE S.A.Me. LA PRINCESSE LÉONILLE SAYN WITTGENSTEIN BERLEBOURG. Salle a Manger. / No. 3.“.

  Nesignuotas.

 • Aušros vartų Švč. Mergelės Marijos stebuklingasis paveikslas

  Aušros vartų Švč. Mergelės Marijos stebuklingasis paveikslas, XX a. II p.

  Turvangeris, Jonas Kazimieras Vilčinskis

  Kompozicijos centre – Aušros Vartų Švenčiausios Mergelės Marijos paveikslas.  Apatinėje dalyje, nedidelėse arkose – Kristus, Aušros Vartų koplyčios ir gatvės su maldininkais vaizdas, Nukryžiuotojo figūra. Kompoziciją apjungia spalvingas gėlių ir paukščių vainikas, apačioje Vyčio herbas.

  Nesignuotas.

   

 • Motiejaus Valančiaus graviūra

  Motiejaus Valančiaus graviūra, 1854–1855 m.

  Jonas Kazimieras Vilčinskis, Adolfas Lafosas

  Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus graviūra iš Vilniaus albumo, išleista „Lemercier" spaustuvėje Paryžiuje 1854-1855 m. Po Motiejaus Valančiaus portretu, apačioje, centre pavaizduotas herbas su Vyčiu bei karališka karūna. Kairėje herbo pusėje įrašas: „Motiejus Vołonczewski Wiskupas Ziamajcžiu", dešinėje – įrašas lenkų kalba „Maciej Wołonczewski Biskup Žmudzki". Litografija dedikuota kunigaikščio Irenėjaus Kleopo Oginskio žmonai Olgai Kalinowskai (1820-1899). Pasirašo – J. K. Wilczynski's.  

 • Stefan Batory, krol Polski W.X.L.

  Stefan Batory, krol Polski W.X.L., 1856 m.

  Achille Jean Jacques Marie Deveria, Adolfas Lafosas, Jonas Kazimieras Vilčinskis,

  Reprezentacinio portreto žanras. Litografijoje pavaizduotas Steponas Batoras – Transilvanijos kunigaikštis (1571–1576 m.), Lenkijos karalius (1575–1586 m.), Lietuvos didysis kunigaikštis (1576–1586 m.). Barzdotas vyras dėvi aukštą kepurę su plunksna, rankoje laiko skeptrą. Dešinė ranka parenta į staliuką, ant kurio padėta karūna. Fonas nežymiai tonuotas. 

  Užrašas viršutinėje kairėje objekto pusėje: „STEFAN BATORY / KROL PÓLSKI W.X.L“.

  Užrašas apatinėje dalyje: „A. Deveria del. Imp. Lemercier, Paris Lafosse lith. / PODLUG WIZERUNKU POZOSTAŁEGO PO O. O. JEZUITACH, A ZNAJDUJĄCEGO SIĘ OBECNIE W OBSERWATORYUM WILENSKIEM. / Dédée á Son excellence onsieus le Comte Marie Czapski Maréchal du Gouvernement de Kouno, Chevalier de pluseurs Ordres etc. / par l'Editeur J. K. Wilczyński.“.

  Spausdintinė signatūra.

   

   

   

 • Kościół i klasztor niegdyś xx: Missionarży w Wilnie

  Kościół i klasztor niegdyś xx: Missionarży w Wilnie, 1850 m.

  Viktor Vincent Adam, Lemersjė litografijos spaustuvė, Isidore Laurent Deroy,

  Kompozicijoje pavaizduota Viešpaties Dangun Žengimo (Misionierių) bažnyčia ir vienuolynas miesto panoramos fone. Pastatai matomi iš pietų pusės, nuo vizičių vienuolyno kalvos. Litografiją pagyvina žmonių figūrėlės, įkomponuotos aikštėje priešais pastatus.

  Užrašas apatinėje lakšto dalyje: „Widok zdięty z krużganka Kościoła P. P. Wizytek. / Lith. par Deroy_Fig. par V. Adam. / KOŚCIÓŁ I KLASZTOR NIEGDYŚ XX: MISSIONARŻY W WILNIE / ÉGLISE DES P. P. MISSIONNAIRES A WILNA / FUNDOWANY PRZEZ HRABIOW PLATERÓW, I ZAWIERAIĄCY W SOBIE GROBY TEYŻE FAMILII. / Dédée ă Madame la Princesse Ogińska née Comtes Plater / par l'Editeur J. K. Wilczyński. / Imp. Lemercier, rue de Seine 57, á Paris.“.

  Spausdintinė signatūra.

   

   

   

 • S. Jan Ewangelista

  S. Jan Ewangelista, 1846 m.

  Pjeras Pelė, Jonas Kazimieras Vilčinskis

  Kompozicijoje pavaizduotas apaštalas Jonas Evangelistas – vienas iš 12 apaštalų, Evangelijos pagal Joną, Apreiškimo knygos ir trijų laiškų, įeinančių į Naująjį Testamentą, autorius. Graviūroje – sėdintis prie stalo, jaunas, ilgaplaukis vaikinas. Jo rankos ant knygos, o galva pasukta į kairę ir šiek tiek aukštyn. Akys nukreiptos į paukštį su plunksna snape. Prie kairės rankos – taurė su maža gyvatėle.

  Užrašas apatinėje lakšto dalyje: „P. Pelée sculp. / S. JAN EWANGELISTA / Podług obrazu znajdującego się w Kościele S. Jana w Wilnie / Album wileńskie no 353“.

  Spausdintinė signatūra.

   

   

   

 • Wnętrze kośćioła p. Jezusa na Antokolu

  Wnętrze kośćioła p. Jezusa na Antokolu, 1847 m.

  Vasilijus Sadovnikovas, Lemercier, Isidore Laurent Deroy,

  Kompozicijoje vaizduojami Trinitorių bažnyčios altoriai, kupolas, besimeldžiantys žmonės. 

  Užrašas viršutinėje lakšto dalyje: „Album de Wilna. / 1re. Série.“. 

  Užrašas apatinėje lakšto dalyje: „Dessiné d’apres nature par Sadownikoff. / No.8. / Lithographié par Deroy / VUES DE WILNA INTÉRIEUR DE L’ÉGLISE DE JESUS D’ANTOKOL. / Dédée I. E. M. le Comte Henri Tysƶkiewicƶ Conseiller d'Etaf prive intime Marechal du Gouv. de Kiew Grand-oroix de plusieurs Odres etc. etc. / Imp. par Lemercier, a Paris. / par l’Editeur J. K. Wilczyński“.

  Spausdintinė signatūra.

   

   

   

 • Cyprian Janczewski

  Cyprian Janczewski, 1857 m.

  Adolfas Lafosas, Jonas Kazimieras Vilčinskis, Lemersjė litografijos spaustuvė

  Reprezentacinio portreto žanras. Litografijoje pavaizduotas Kiprijonas Mykolas Jančevskis (1805 – 1853) – dvarininkas, herbo Dolega bajoras, karininkas, rezistentas, Raseinių apskrities maršalka. Litografijoje – vidutinio amžiaus, tamsiais, banguotais plaukais, ūsuotas vyriškis, vilkintis surdutą su smulkiomis sagutėmis ir ryšintis tamsią kaklaskarę. Fonas nežymiai tonuotas. 

  Užrašas viršutinėje kairėje objekto pusėje: „Album de Wilna 2e. Serie 6e. Liv.“.

  Užrašas apatinėje dalyje: „Lafosse lith. / No 64 / Imp. Lemercier, Paris / CYPRIAN JANCZEWSKI / Marszałek Powiatu Rosieńskiego / CYPRIEN JANCZEWSKI / Maréchal de la Noblesse du District de Rosienie. / Dédée á Madame  Janczewska née Burba, / par l'Editeur J. K. Wilczyński.“.

  Spausdintinė signatūra.

   

   

   

 • Hrabia Adolf Czapski

  Hrabia Adolf Czapski, XIX a.

  Emilis Lasalis, Jonas Kazimieras Vilčinskis, Lemersjė litografijos spaustuvė

  Reprezentacinio portreto žanras. Litografijoje pavaizduotas Beržėnų dvaro šeimininkas Adolfas Čapskis (1819– 1883), dailininkas. Kompozicijoje – apkūnokas, vidutinio amžiaus vyras su ilgais ūsais, tamsiaplaukis. Dešinė ranka užkišta už švarko krašto. Sėdi krėsle. Portretas įkomponuotas puošniame, ovalo formos rėmelyje. Fone – draperijos fragmentas, blankus tvirtovės griuvėsių piešinys. 

  Užrašas viršutinėje dalyje: „Album de Wilna 1re. Serie 3e. Liv. No. 29“.

  Užrašas apatinėje dalyje: „Emile Lassalle lith. / Imp. Lemercier, Paris / Hrabia Adolf Czapski / Marszałek Gubernii Kowieńskiej Kawaler Orderow eic./ Le Comte Adolphe Czapski / Maréchal du Gouverne.t de Kowno, Chevalier de plusieurs Odres eic. / Pamiątka ob Obywateli Gubernii Kowieńskiej.“.

  Spausdintinė signatūra.

   

   

   

 • Hrabia Adolf Czapski

  Hrabia Adolf Czapski, XIX a.

  Emilis Lasalis, Jonas Kazimieras Vilčinskis, Lemersjė litografijos spaustuvė

  Reprezentacinio portreto žanras. Litografijoje pavaizduotas Beržėnų dvaro šeimininkas Adolfas Čapskis (1819– 1883), dailininkas. Kompozicijoje – apkūnokas, vidutinio amžiaus vyras su ilgais ūsais, tamsiaplaukis. Dešinė ranka užkišta už švarko krašto. Sėdi krėsle. Portretas įkomponuotas puošniame, ovalo formos rėmelyje. Fone – draperijos fragmentas, blankus tvirtovės griuvėsių piešinys. 

  Užrašas viršutinėje dalyje: „Album de Wilna 1re. Serie 3e. Liv. No. 29“.

  Užrašas apatinėje dalyje: „Emile Lassalle lith. / Imp. Lemercier, Paris / Hrabia Adolf Czapski / Marszałek Gubernii Kowieńskiej Kawaler Orderow eic./ Le Comte Adolphe Czapski / Maréchal du Gouverne.t de Kowno, Chevalier de plusieurs Odres eic. / Pamiątka ob Obywateli Gubernii Kowieńskiej.“.

  Spausdintinė signatūra.

   

   

   

 • Ksiąźe z Kozielska Ireneusz Ogiński

  Ksiąźe z Kozielska Ireneusz Ogiński, XIX a. vid.

  Jonas Kazimieras Vilčinskis, Lemersjė litografijos spaustuvė

  Reprezentacinio portreto žanras. Litografijoje pavaizduotas Irenėjas Oginskis (1808–1868) – kunigaikštis, švietėjas, kultūrinio gyvenimo organizatorius, menų mecenatas, ūkio reformatorius, Raseinių apskrities bajorų maršalka (nuo 1843), Kauno gubernijos mokyklų kuratorius. Kompozicijoje – vidutinio amžiaus vyras su ūsais ir žandenomis, tamsiais, banguotais plaukais. Kairė ranka užkišta už švarko krašto. Sėdi krėsle. Portretas įkomponuotas puošniame, ovalo formos rėmelyje. Fonas nežymiai tonuotas.

  Užrašas viršutinėje dalyje: „Album de Wilna 1re. Serie 4e. Liv. No. 39“.

  Užrašas apatinėje dalyje: „Imp. Lemercier, Paris / Ksiąźe z Kozielska Ireneusz Ogiński / Szambellan Dworu I Ego Cesarskiej Mości / Kurator Szkół Gub. Kowieńskiej Kawaler Orderu / Sgo Stanislawa 1„ej Klassy. / Opiekun i Dobroczynca Dzieci biednej Szlachty.“. Analogiškas užrašas prancūzų kalba dešinėje pusėje.

  Spausdintinė signatūra.

   

   

   

 • Displaying 1 results of 12
 • Number of entries per page:
 • Page: of: 68