Search parameters:

 • Author: B. Odinas
 
Objects sorted by
     
 • Ylakių savanorių ugniagesių komandos spektaklio „Nuodėmingos vestuvės“ aktoriai

  Ylakių savanorių ugniagesių komandos spektaklio „Nuodėmingos vestuvės“ aktoriai, 1932-08-21

  B. Odinas

  Nespalvota, horizontalaus formato, grupinė nuotrauka. Ylakių (Ylakių vls., Mažeikių aps.) savanorių ugniagesių komandos pastatyto spektaklio „Nuodėmingos vestuvės“ aktorių grupinis portretas scenoje, darytas 1932 m. rugpjūčio 21 d. fotografo B. Odino. Nuotraukos kraštai lygūs, kampai suapvalinti, apatinis pakraštys baltas. Reversą skersinė taškinė linija dalina į įrašo ir adreso grafas. Adreso grafą skaido 4 taškinės išilginės linijos. Ties skersine linija atspaustas fotografo firminio spaudo violetinis atspaudas: „Fotografas / B. ODINAS“. Nuotrauka priklausė saviveiklininkei B. Jacytei iš Gedrimų, padėjusiai pastatyti spektaklį. Įrašo grafoje juodu rašalu įrašyta ugniagesių komandos vadovybės padėka: Prisiminimui. / Panelei / Benei Jacytei. / Ylakių šaulių ugniagesių / k-da dėkinga Tamstai už pa- / dėjimą suvaidinti: „Nuodėmingas / vestuves“. / (neįskaitomas parašas) / V-bos pirmininkas / (neįskaitomas parašas) / Sekretorius / Ylakiai / 1932-VIII-21." Gauta 1975 m. Atspindi Žemaitijos mėgėjų teatrų tradicijas.

 • Pranas Mikuta, Barstyčių vaistininkas

  Pranas Mikuta, Barstyčių vaistininkas, XX a. 4 deš.

  B. Odinas

  Barstyčių (Skuodo r.) vaistininko Prano Mikutos portretas, darytas B. Odino fotografijos salone. Nuotraukos pakraščiai balti, kraštai lygūs. Reversas horizontalaus formato, padalintas į įrašo, adreso ir pašto ženklo laukelius. Ženklo laukelyje išspausdinta: "K LTD". Ties skersine linija apačioje – violetinis spaudas: „Fotografuota / B. ODINO“.

 • Darbininkai prie siurblio pastolių Ylakiuose

  Darbininkai prie siurblio pastolių Ylakiuose, ~1930 m.

  B. Odinas

  Darbininkai prie siurblio pastolių Ylakiuose (dab. Skuodo raj.) apie 1930 m. Fotografijoje įamžinti penki jaunesni darbininkai, vienas senyvo amžiaus vyras bei mažas berniukas. Kitoje pusėje fotografo antspaudas: "Fotografuota / B. ODINO."

 • Ylakių pieninėje

  Ylakių pieninėje, 1934 m.

  B. Odinas

  Ylakių pieninėje. Matomi sustoję penki darbininkai. Prieš juos – Gediminaičių stulpų forma sustatytos dėžės su sviestu, skirtos eksportui. Ant daugelio dėžių matomas įrašas „Choicest Butter Lithuanian Produce Pieno Centras Rūta“. Produkcija sustatyta ant platforminių svarstyklių.

 • Displaying 1 results of 4
 • Number of entries per page:
 • Page: of: 1