Search parameters:

 • Author: Alina Grinienė
 
Objects sorted by
     
 • Natos. Dainynas

  Natos. Dainynas "Subatos vakarėlį", Bona, 1982 m., 1982 m.

  Alina Grinienė, Violeta Hermanaitė, Živilė Vilčinskaitė-Grodbergienė,

  Leidinio pratarmėje nurodoma, jog jo leidyba buvo inicijuota Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos suvažiavimuose. Dainos atrinktos apklausų būdu, tai yra Vokietijos lietuvių jaunimo mėgiamiausios dainos. Leidinį ruošė Violeta Hermanaitė, Alina Grinienė, Živilė Vilčinskaitė-Grodbergienė ir Marytė Šmitienė. Pratarmės pabaigoje nurodyta Vokietijos Jaunimo Sąjungos valdyba: pirmininkas Kęstutis Ivinskis, vicepirmininkė Ramunė Buivienė, sekretorius Rimantas Gumuliauskas ir iždininkė Živilė Grodbergienė.

  Leidinyje 110 dainų. Dainos vieno, dviejų, trijų balsų, užrašytos vienoje penklinėje. Dinamikos ir atlikimo būdų ženklų nėra, nenurodomi muzikos ir eilių autoriai. Pirmo posmo žodžiai surašyti po natomis. Leidinio pabaigoje esantis turinys sudarytas abėcėlės tvarka pagal pirmo posmo pradžią. Dauguma dainų liaudies, taip pat yra sukurtų Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu ir vėliau, apdainuojančių Vilnių, Nepriklausomybės kovas. Leidinys pradedamas V. Kudirkos Tautiška giesme, toliau – J. Naujalio „Lietuva brangi“, „Kaip grįžtančius namo paukščius“, „Tėviškėle, tėviškele“, „Leiskit į tėvynę“, „Aš verkiau parimus“. Leidinio tiražas -1500 egzempliorių.

 • Displaying 1 results of 1
 • Number of entries per page:
 • Page: of: 1