Search parameters:

 • Author: Heinrich Hansberg
 
Objects sorted by
     
 • Citadelle Langres

  Citadelle Langres, 1917-07-13

  Heinrich Hansberg

   

  Nespalvota, horizontalaus formato, lygiais kraštais, panoraminė aeronuotrauka, daryta 1917 m. liepos 13 d. per Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus karo lakūnų – piloto, leitenanto Maksimilijono Jozefo fon Chelijaus ir žvalgo, leitenanto Heinricho Hansbergo žvalgybinį antskrydį virš Langro (pranc. Langres) miestelio rytų Prancūzijos Aukštutinės Marnos departamente. Vaizdas skrydyje iš vakarų pusės.
  Matosi žiedinei gynybai skirta tvirtovė, apjuosta šešiakampių redutų, įrengta šalia Langro miestelio, Marnos upės pakrantės kalvoje. Viršutiniame kairiajame kampe nubrėžta šiaurės rodyklė. Apačioje juodoje paraštėje fotografiniu būdu įrašyti fotografijos sukūrimo duomenys: „Fl. 14. 2506. 13.7.17. 10-11°. 4200. Br. 50. F.: Lt. V. Chelius. B.: Lt. Hansberg. Citadelle Langres (o Langres.A)“. Pakraščiai siauri, juodi.
  Nuotrauka priklijuota Vokietijos karo lakūno, žvalgo-fotografo Oto Lysmano fotografijų albumo II lapo averse.

 • Montbeliard

  Montbeliard, 1917-06-25

  Heinrich Hansberg

   

  Nespalvota, horizontalaus formato, lygiais kraštais, panoraminė aeronuotrauka, daryta 1917 m. birželio 25 d. per Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus karo lakūnų – piloto, leitenanto Maksimiliano Jozefo fon Chelijaus (1897–1917) ir žvalgo, leitenanto Heinricho Hansbergo (1898–1917) žvalgybinį antskrydį virš Monbeljaro (pranc. Montbéliard) miesto rytų Prancūzijoje. Vaizdas skrydyje iš pietryčių pusės.

  Matosi radialinio plano miestas, kurio rytinėje dalyje įrengta geležinkelio stotis. Viršuje juodoje paraštėje fotografiniu būdu įrašyti fotografijos sukūrimo duomenys: „Fl. 14. 2295. 25.6.17. 11-1° H.4300. Br.50. F.: Lt. v. Chelius. B.: Lt. Hansberg. – Montbeliard – o Belfort, 38“. Viršutiniame dešiniajame kampe balta rodyklė rodo šiaurės kryptį.
  Nuotrauka įklijuota Vokietijos imperijos 14-ojo aviacijos skyriaus karo lakūno, fotografo Oto Lysmano fotografijų albumo I lapo averse.
  Monbeljaras – miestas Prancūzijos rytuose, prie sienos su Šveicarija, šalia buvusios sienos su Vokietijos imperija. Jame išvystyta metalurgijos ir automobilių pramonė, viena didžiausių „Pegeot“ automobilių gamykla, stovi Viurtembergo kunigaikščių pastatyta pilis.

 • Bahnhof Lure

  Bahnhof Lure, 1917-06-25

  Heinrich Hansberg

   

  Nespalvota, horizontalaus formato, lygiais kraštais, panoraminė aeronuotrauka, daryta 1917 m. birželio 25 d. per Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus karo lakūnų – piloto, leitenanto Maksimiliano Jozefo fon Chelijaus ir žvalgo, leitenanto Heinricho Hansbergo antskrydį virš Liuro (pranc. Lure) geležinkelio stoties, rytų Prancūzija.

  Matosi Liuro miesto pietvakarinis pakraštys su geležinkelio stoties rajonu. Šiaurės vakarų pusėje į miestą veda tiesus magistralinis kelias. Iš šiaurės, vakarų ir pietų miestą juosia dirbami laukai. Viršuje juodoje paraštėje fotografiniu būdu įrašyti fotografijos sukūrimo duomenys: „Fl. 14. 2344. 25.6.17. 11-1° H.4600. Br.50. F.: Lt. v. Chelius. B.: Lt. Hansberg. – Bhf. Lure – Lure. C“. Viršutiniame kairiajame kampe rodykle pažymėta šiaurės kryptis. Apatinis kairysis stiklinio negatyvo kampas prieš atspaudžiant nuotrauką buvęs nudaužtas.
  Nuotrauka įklijuota Vokietijos karo lakūno, žvalgo-fotografo Oto Lysmano fotografijų albumo I lapo averse.

 • Bahnhof Collonges

  Bahnhof Collonges, 1917-07-13

  Heinrich Hansberg

  Nespalvota, horizontalaus formato, lygiais kraštais, panoraminė aeronuotrauka, daryta 1917 m. liepos 13 d. per Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus karo lakūnų – piloto, leitenanto Maksimilijono Jozefo fon Chelijaus ir žvalgo, leitenanto Heinricho Hansbergo antskrydį virš Kolonžo le Premjero (pranc. Collonges-lès-Première) geležinkelio stoties netoli Bono miesto rytų Prancūzijoje.

  Centrinėje nuotraukos dalyje matosi gyvenvietė, kuris viduryje susieina 4 keliai-gatvės. Apatinėje dalyje, į pietvakarius nuo gyvenvietės – įrengta geležinkelio stotis. Aplinkui – rėžiniai dirbami laukai, kuriais praeina užmiesčio keliai. Viršuje juodoje paraštėje fotografiniu būdu įrašyti fotografijos sukūrimo duomenys: „Fl. 14. 2490. 13.7.17. 9-10° 4000. Br.50. F.: Lt. v. Chelius. B.: Lt. Hansberg. Bhf. Collonges (o Beaune. B)“. Viršutiniame kairiajame kampe rodykle pažymėta šiaurės kryptis.

  Nuotrauka įklijuota Vokietijos karo lakūno, žvalgo-fotografo Oto Lysmano fotografijų albumo I lapo reverse.

 • Bahnhof Auxonne

  Bahnhof Auxonne, 1917-07-13

  Heinrich Hansberg

  Nespalvota, horizontalaus formato, lygiais kraštais, panoraminė aeronuotrauka, daryta 1917 m. liepos 13 d. per Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus karo lakūnų – piloto, leitenanto Maksimilijono Jozefo fon Chelijaus ir žvalgo, leitenanto Heinricho Hansbergo žvalgybinį antskrydį virš Osono (pranc. Auxonne) geležinkelio stoties rytų Prancūzijoje.
  Skersai nuotraukos ties viduriu – patvenkta Sonos upė. Dešinėje pusėje – kairiajame upės krante esančio Osono miesto pietvakarinis pakraštys, o kairėje pusėje – dešiniajame upės krante matosi Osono geležinkelio stotis, nuo kurios į šiaurę praeina plentas. Su plentu ir geležinkelio stotimi miestą jungia tiltai. Į šiaurę-šiaurės rytus nuo geležinkelio tilto matosi įstrižai upės įrengta užtvanka, o į žemiau tilto – upėje esanti sala. Geležinkelio stoties rajone ir miesto pakraštyje prie geležinkelio linijos raudonu pieštuku apibrėžtos žvalgybą dominančios sritys. Jos paaiškintos juodos spalvos tušo įrašais po nuotrauka albumo lape. „A“ raide pažymėta geležinkelio stotis (Bhf.), kurioje suskaičiuota 115 vagonų (115 Wagen). Į dešinę nuo jos ištisine linija apibrėžta prancūzų karinio vieneto dislokacija (Kolonnen). Virš geležinkelio stoties punktyrine linija pažymėta sandėlių zona (Stapelgut). Kitapus upės, miesto pakraštyje ištisine linija apibrėžtas ir „a“ raide pažymėtas miesto pakraštyje prie geležinkelio statomas fabrikas (Fabrik im Baŭ). Šalia paaiškinimų po nuotrauka, dešiniajame pakraštyje prirašyta: „Fach 12“. Nuotraukos apačioje, juodoje paraštėje fotografiniu būdu įrašyti fotografijos sukūrimo duomenys: „Fl. 14. 2487. 13.7.17. 1-10° H. 4000. Br. 50. F.: Lt. v. Chelius. B.: Lt. Hansberg.“; virš jų, dešinėje pusė prierašas: „Bhf. Auxonne (o Besacon. A)“. Viršutiniame kairiajame kampe rodykle pažymėta šiaurės kryptis. Apatiniame kairiajame kampe matosi, kad stiklinio negatyvo kampas buvęs nudaužtas.
  Nuotrauka įklijuota Vokietijos karo lakūno, žvalgo-fotografo Oto Lysmano fotografijų albumo I lapo reverse.

 • Longvic

  Longvic, 1917-07-13

  Heinrich Hansberg

  Nespalvota, horizontalaus formato, lygiais kraštais, panoraminė aeronuotrauka, daryta 1917 m. liepos 13 d. per Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus karo lakūnų – piloto, leitenanto Maksimiliano Jozefo fon Chelijaus ir žvalgo, leitenanto Heinricho Hansbergo antskrydį virš prancūzų Lonviko (pranc. Longvic) karinio oro uosto pietrytinės dalies rytų Prancūzijoje. Vaizdas skrydyje iš pietvakarių pusės.
  Viduryje – dviejų magistralinių kelių sankryža. Į kairę nuo jos, vienoje kelio pusėje įrengtas stacionarus prancūzų karo aviacijos oro uostas su vienas šalia kito stovinčiais angarais lėktuvams laikyti. Aerodromą ir kelius juosia rėžiniai laukai. Apatiniame kairiajame kampe vieną iš minėtų kelių kerta trečias kelias. Aplinkui jų kryžkelę stovi gyvenamieji namai. Nuotraukos viršuje, juodoje paraštėje fotografiniu būdu įrašyti fotografijos sukūrimo duomenys: „Fl. 14. 2492. 13.7.17. 9-10° . 4000. Br. 50. F.: Lt. v. Chelius. B.: Lt. Hansberg. s. Longvic (o Beaune. B)“. Viršutiniame dešiniajame kampe rodykle pažymėta šiaurės kryptis.
  Nuotrauka įklijuota Vokietijos karo lakūno, žvalgo-fotografo Oto Lysmano fotografijų albumo I lapo reverse.

 • Longvic

  Longvic, 1917-07-13

  Heinrich Hansberg

  Nespalvota, horizontalaus formato, lygiais kraštais, panoraminė aeronuotrauka, daryta 1917 m. liepos 13 d. per Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus karo lakūnų – piloto, leitenanto Maksimiliano Jozefo fon Chelijaus ir žvalgo, leitenanto Heinricho Hansbergo žvalgybinį antskrydį vieš Lonviko (pranc. Longvic) karinio oro uosto rytų Prancūzijoje. Vaizdas skrydyje iš pietvakarių pusės.
  Viduryje – išilgai nuotraukos einančio kelio vienoje pusėje įrengtas stacionarus prancūzų karo aviacijos oro uostas su vienas šalia kito stovinčiais angarais lėktuvams laikyti. Priešais angarus ir lauke netvarkingai stovi karo lėktuvai. Kitoje kelio pusėje ties nuotraukos viduriu – matosi dviem eilėmis sustatyti oro bazės sandėliai. Nuotraukos viršuje, juodoje paraštėje fotografiniu būdu įrašyti fotografijos sukūrimo duomenys: „Fl. 14. 2493. 13.7.17. 10-10° . 4200. Br. 50. F.: Lt. v. Chelius. B.: Lt. Hansberg. s. Longvic (o Beaune. B)“. Viršutiniame dešiniajame kampe rodykle pažymėta šiaurės kryptis.
  Nuotrauka įklijuota Vokietijos karo lakūno, žvalgo-fotografo Oto Lysmano fotografijų albumo II lapo averse.

 • Flughafen Longvic

  Flughafen Longvic, 1917-07-13

  Heinrich Hansberg

  Nespalvota, horizontalaus formato, lygiais kraštais, panoraminė aeronuotrauka, daryta 1917 m. liepos 13 d. per Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus karo lakūnų – piloto, leitenanto Maksimiliano Jozefo fon Chelijaus ir žvalgo, leitenanto Heinricho Hansbergo žvalgybinį antskrydį virš Lonviko (pranc. Longvic) karinio oro uosto rytų Prancūzijoje. Oro uosto šiaurės vakarinės dalies vaizdas skrydyje iš pietvakarių pusės.
  Nuotraukos dešinėje pusėje – stacionarus prancūzų karo aviacijos oro uostas su vienas šalia kito stovinčiais angarais lėktuvams laikyti. Jo pakraščiu praeina tiesus kelias, apsodintas medžiais. Nuotraukos kairėje pusėje – už upės stūkso Lonviko miestelis, išsidėstęs abipus magistralinio kelio. Nuotraukos viršuje, juodoje paraštėje fotografiniu būdu įrašyti fotografijos sukūrimo duomenys: „Fl. 14. 2494. 13.7.17. 9-10° H. 4200. Br. 50. F.: Lt. v. Chelius. B.: Lt. Hansberg. Flgh. Longvic (o Beaune. B)“. Viršutiniame kairiajame kampe balta rodykle pažymėta šiaurės kryptis.
  Nuotrauka įklijuota Vokietijos karo lakūno, žvalgo-fotografo Oto Lysmano fotografijų albumo II lapo averse.

 • Dižono miesto aerofotonuotrauka vokiečių aviacijos daryta 1917 m. liepos 13 dieną

  Dižono miesto aerofotonuotrauka vokiečių aviacijos daryta 1917 m. liepos 13 dieną, 1917-07-13 kovas

  Heinrich Hansberg

  Dižono miesto dalies planinė fotografija iš 4200 m aukščio. Matosi miesto dalis sąlyginai vokiečių pavadinta „Dijon D“. Tokios fotografijų kopijos buvo naudojamos mokymo tikslais Karo aviacijos mokykloje. Viršutiniame krašte yra baltas užrašas „Fl 14. 2498. 13.7.17. 10-110 4200 Br.50. F.Lt. V. Chelius.B.: Lt. Hansberg. Dijon (o Dijon.D)“ ir balta rodyklė. Pusiau blizgi, priklijuota albumo šešioliktame puslapyje.

 • Displaying 1 results of 9
 • Number of entries per page:
 • Page: of: 1