Tamosziaus iš Kempis. Apej sekima Jezaus Kristaus kningas kietures. Iszgulditos par jomilestą kunigą wiskupą Żemajcziu Motieja-Kazimierą Wołonczewski. Iszduotas par kunigą Jokimą Moncewicze pakustasi katedros Żemajcziu. Wilniuje, drukarnioj A. Dworcziaus. 1852 metuose.

Make a reservation for a visit
Order a digital image of high quality
Museum Rokiškis Region Museum
Fund main
Exhibit type knyga (leidinys, spaudinys) 
Field religija, spaudiniai
Primary account number RKM GEK 43621
Inventory number RKM KF 1071
Measurements ilgis x plotis – 15,6 x 9,5 cm
Materials knyginis popierius  kartonas  oda 
Manufacturing technique spauda  įrišimas 
Authenticity originalas 
Author(s)
Date XIV a.
Producer(s)
Abraomo Dvorčiaus spaustuvė
Production date 1852 m.
Location Vilnius, Vilniaus m. sav., Lietuva
More information

Description

Exhibit description

Knyga versta iš Tomo Kempiečio knygos lotynų k.  „De imitatione Christi“. knyga sudaryta iš keturių skyrių, kuriuose aptariami atskiri atvejai apie tai, kas dera ir nedera Kristumi turinčiam sekti katalikui: laikysenas įvairiose situacijose, dorybes, nuodėmes, kaip ugdyti tikėjimą. Knyga įrišta į kartono viršelį odiniais nugarėle ir kampais.

Other titles

Main title

Title Language Type Date  
Tamosziaus iš Kempis. Apej sekima Jezaus Kristaus kningas kietures. Iszgulditos par jomilestą kunigą wiskupą Żemajcziu Motieja-Kazimierą Wołonczewski. Iszduotas par kunigą Jokimą Moncewicze pakustasi katedros Żemajcziu. Wilniuje, drukarnioj A. Dworcziaus. 1852 metuose. more information...

Information about a publication / a document / a print

Turinys neužkrautas..

Information on inventory

Data author Gintarė Džiaugytė