Lietuvos dailės muziejaus 2018–2021 m. įgyvendina šiuos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-526 priemonę „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ bendrai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansuojamus projektus

 

Lietuvos dailės muziejaus 2018–2021 m. įgyvendina šiuos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas" 02.3.1-CPVA-V-526 priemonę „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida" bendrai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansuojamus projektus:

 
 

1. „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus" (LDM yra šio projekto vykdytojas).

(Daugiau informacijos apie projektą rasite čia)

2. „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra" (projekto vykdytojas yra Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, LDM projekte dalyvauja partnerio teisėmis).

(Daugiau informacijos apie projektą rasite čia)