Medalis Vladislovui IV Vazai, priimančiam Rusijos kariuomenės pasidavimą po Smolensko susigrąžinimo

Make a reservation for a visit
Order a digital image of high quality
Museum M. K. Čiurlionis National Museum of Art
Fund main
Exhibit type medalis (skulptūra) 
Field istorija, numizmatika, dailė
Inventory number ČDM Nn 25890
Measurements skersmuo – 80 mm (1962 m.)
Materials metalas 
Manufacturing technique liejyba 
Authenticity originalas 
Author(s)
Date ~1636 m.
Location Lenkija
Production date XVII–XIX a.
More information

Description

Exhibit description

Av.: maskvėnų kariuomenė pasiduoda prie Smolensko, aplinkui užrašas: „DEI OPT:MAX:AVSPICIO INVICT:VLADISLAI IV POL: SVECIÆ REG:ARMIS VICTORIC:SMOLENSCṼ OBSIDIONE LIBERTATṼ' MOSCI SVBIVGATI SIGNA DVCES PROSTRATI·“, piešinio apačioje autoriaus monograma „SD“. Rv.: Vladislovas IV Vaza priima turkų ir švedų pasiuntinių sveikinimus – centre Vladislovas IV Vaza ant žirgo, už jo kariuomenė, priekiniame plane iš kairės trys turkų pasiuntiniai su laurų šakelėmis rankomis, iš dešinės trys švedų pasiuntiniai su laurų šakelėmis rankose, aplinkui legenda: „. ET. BELLO. ET. PACE. COLENDUS. / . TURCÆ. PACEM. FERENTES. ET. SVECI. “, piešinio apačioje data „1636“.

Other titles

Main title

Title Language Type Date  
Medalis Vladislovui IV Vazai, priimančiam Rusijos kariuomenės pasidavimą po Smolensko susigrąžinimo more information...

Additional titles

Title Language Type Date  
Medal of Władysław IV Vasa, King of Poland, receiving the submission of the Russian army after relieving Smolensko anglų kalba  more information...

Information on inventory

Data author Ignas Narbutas