Medalis. JAV. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo pirmosioms metinėms pažymėti

Make a reservation for a visit
Order a digital image of high quality
Museum National Museum of Lithuania
Fund main
Exhibit type medalis (skulptūra) 
Field numizmatika
Primary account number LNM GRD 116413/2
Inventory number LNM M 9893/2
Measurements skersmuo – 50,7 mm
Materials bronza 
Manufacturing technique kalimas 
Authenticity originalas 
Author(s)
Date 1920 m.
Location JAV
Producer(s)
Medallic Art Company, Ltd.
Location JAV
More information

Description

Exhibit description

Aprašas: 

Av.: PIRMASAI – LIETUVOS – PREZIDENTAS // ANTANAS – SMETONA // 1919. Ąžuolo lapų, rūtų, erškėčių vainike – Antano Smetonos portretas, po juo – skydas su jo išrinkimo Lietuvos Respublikos Prezidentu metais.

Rv.: Vaidilutė, koja pamynusi žaltį ir kaukolę, fakelu uždega aukuro ugnį. Ant rankų sutraukyti pančiai. Kairiąja ranka atsirėmusi į skydą su įrašu: BENIG[NO] – NUMINE /  DIE XVI MENS FEBR / A. D. MCMXIX / LITVAINIA / STATVIT SE ESSE / LIBERAM / COADVNATAM / NEMINI SVBDITAM (Aukščiausiojo malone Vasario 16 dieną 1919 Viešpaties metais Lietuva pareiškė esanti laisva, suvienyta ir nepriklausoma). Tolumoje matyti vanduo ir tekanti saulė – laisvės simbolis. Ant aukuro krašto – Vytis, po juo – medalio raižytojo signatūra (neįskaitoma) ir FECIT.

Medalis gautas iš Kazio Varnelio namų-muziejaus, 2013 m.

Šį pirmąjį lietuvišką proginį medalį išleido JAV lietuviai, susibūrę į Lietuvos numizmatikos ir istorijos draugiją Čikagoje.

Tiražas: 1 – auksinis (įteiktas A. Smetonai 1922 m.), 300 – bronzinių (kitais duomenimis – 500).

Other titles

Main title

Title Language Type Date  
Medalis. JAV. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo pirmosioms metinėms pažymėti more information...

Information on inventory

Data author Regina Ablėnienė
Information literature, sources
Ruzas V., XVI a.–XX a. pirmosios pusės lituanistiniai medaliai Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejuje: katalogas, Vilnius: Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejus, 1988, p. 76, Kat.Nr. 148. .
Volteris E., „Lietuvos medalių dailė ir dailininkai“, Iliustruotoji Lietuva, 1927, Balandžio 30, Nr. 17 (70), p. 138.