Felicija ir Liucija Janušytės

Make a reservation for a visit
Order a digital image of high quality
Museum Kretinga Museum
Fund main
Exhibit type pozityvas 
Field fotografija
Primary account number KM GEK 34261
Inventory number KM IF 9940
Measurements aukštis x plotis (nuotrauka) – 144 x 97 mm (2023-05-11)
aukštis x plotis (kartono kortelė) – 164 x 113 mm (2023-05-11)
Materials matinis fotografinis popierius kartonas 
Manufacturing technique nespalvotoji fotografija 
Authenticity originalas 
Author(s)
Date ~1916 m.
Location Ugličius, Rusijos imperija
More information

Description

Exhibit description

Nespalvota, vertikalaus formato, studijinė nuotrauka. Kretingos gydytojo Felikso Janušio dukterys Felicija (1912–1990) (kairėje) ir Liucija (Liūnė) (1909–1965) (dešinėje) nufotografuotos prie žemo staliuko, ant kurio padėta atversta knyga. Fotografuota Janušių šeimos evakuacijos Rusijoje metu. Nuotrauka paklijuota ant pilkos spalvos fotokortelės suapvalintais kampais. Apačioje, dešinėje pusėje, atspaustas aukso spalvos ženklas (herbas?) ir užrašas: „A. РУСЯЕВЪ / УГЛИЧЪ“. Reversas horizontalaus formato. Jame atspaustas žalsvos spalvos firminis fotografo ženklas su užrašu: „ФОТОГРАФІЯ / A. Русяевa / въ г. УГЛИЧE / СПАССКАЯ УЛ. СОБ. ДОМЪ. / МОСКОВСКАЯ УЛ. Д. ТРОПИНА. / ВЪ БOЛЬШ. СЕЛЕ и СЕЛЕ ИЛЬИНКЕ / УВЕЛИЧЕНІЕ ПОРТРЕТОВЪ / НЕГАТИВЫ ХРАНЯТСЯ“; apačioje – litografijos įmonės pavadinimas: „ЛИТ. І. ПОКОРНАГО МОСКВА“.

Liūnė (Liucija) Janušytė (1909–1965), žurnalistė, rašytoja, vertėja. Gimė Kretingoje, baigė Kretingos progimnaziją ir Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnaziją, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete studijavo literatūrą. Dienraščio „Lietuvos aidas“ skyriaus redaktorė, korespondentė Estijoje, Latvijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Anglijoje, Prancūzijoje (Paryžiuje). Vėliau bendradarbiavo žurnale „Šluota“, laikraštyje „Tiesa“. Nuo 1926 m. periodikoje spausdino feljetonus ir humoreskas, išjuokė valdininkų, studentų, Kauno poniučių gyvenimą. Satyriniame romane „Korektūros klaida“ (1938 m.) pavaizdavo Paryžiaus bohemą. Pokariu rašė apysakas ir pjeses vaikams, komedijas mėgėjų teatrams, feljetonus, libretą operetei „Auksinės marios“ (su J. Mackoniu; 1955 m.). Išvertė A. Fadejevo, I. Ilfo ir E. Petrovo ir kitų autorių kūrinius.

Felicija Janušytė-Margenienė dirbo Klaipėdoje akušere, po Antrojo pasaulinio karo su motina persikėlė į Panevėžį, kuriame 1990 m. mirė.

Other titles

Main title

Title Language Type Date  
Felicija ir Liucija Janušytės more information...

Information on inventory

Data author Jolanta Klietkutė