Banknotas. Lenkija. Vilniaus bankai. 5 markės. 1920 01 31

Make a reservation for a visit
Order a digital image of high quality
Museum National Museum of Lithuania
Fund main
Exhibit type bonistika
Field bonistika, finansai, istorija
Primary account number LNM GRD 109402
Inventory number LNM NB 10089
Measurements aukštis x plotis – 72x96 mm
Materials popierius 
Manufacturing technique iškiliaspaudė 
Producer(s)
Juozapo Zavadskio spaustuvė

Description

Exhibit description

Nr. 00745.

Av.: PIĘĆ MAREK POLSKICH // WILEŃSKI BILET BANKOWY; nominalas, numeris (juodas).

Rev.: Wileński Bank Handlowy / oraz Oddziały Wileńskie Banku / Przemysłowego Warszawskiego, /  Banku Towarzystw Spółdziel- / czych i Banku Wschodniego / wymieniają na każde żądanie / niniejsze bilety na bilety Polskiej / Krajowej Kasy pożyczkowej w su- / mach podzialnych przez sto. // Wileńskie bilety bankowe / pokryte są w calej sumie mar- / ka za markę biletami Polskiej / Krajowej Kasy pożyczkowej, zde- / ponomanymi w Ajenturze  Wileń- / skiej tejże Kasy // Podrabianie Wileńskich biletów bankowych karane będzie / narówni z podrabianiem państwowych znaków pieniężnych. / Wilno, 31 Stycznia 1920.; Bankų atstovų parašų faksimilės: Stanisławo Wankowicziaus ir  Stanisławo Kognowickio (Vilniaus prekybos bankas), A. Jankowskio (Rytų bankas Varšuvoje), J. Szykieros (Varšuvos pramonės bankas), Rozwadowskio (Kooperacinių draugijų bankas Varšuvoje).

 

Iš Marijos Razmukaitės (Vilnius) popierinių pinigų kolekcijos, gautos 2005 (2009).

 

1920 m. Vilniuje veikusių keturių bankų ar čia įsikūrusių Lenkijos bankų skyriai: Vilniaus prekybos, Varšuvos pramonės, Kooperacinių draugijų ir Rytų bankų skyriai, išleido 1, 5, 10, 20 markių bilietus su 1920 m. sausio 31 d. data, galiojusius Vilniaus apskrityje. Pagrindas – Rytų žemių civilinės valdybos generalinio komisaro 1920 03 15 potvarkis. Tiražas: 1 markė – 28988 vnt., 5 markės – 1472 vnt., 10 markių –18165, 20 markių – 15 806 vnt. Apyvartoje buvo greta Lenkijos valstybinės skolinamosios kasos markių, 1920 03 01–12 31.

Other titles

Main title

Title Language Type Date  
Banknotas. Lenkija. Vilniaus bankai. 5 markės. 1920 01 31 more information...

Additional titles

Title Language Type Date  
Wileński bilet bankowy more information...

Information on inventory

Data author Dalia Grimalauskaitė
Information literature, sources
Kuncienė R., Lietuvos pinigai, 1915-1941: katalogas, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 1995, p. 15-18.
„Bankowe bilety wileńskie“, Dziennik Wileński, s. 5.
Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, Nr 24, poz 569.