Vladislovo IV Vazos ir Kristupo II Radvilos pergalės prie Smolensko medalis

Make a reservation for a visit
Order a digital image of high quality
Museum M. K. Čiurlionis National Museum of Art
Fund main
Exhibit type medalis (skulptūra) 
Field dailė, numizmatika
Inventory number ČDM Nn 52582
Measurements masė – 90,55 g
skersmuo – 60 mm
Materials sidabras 
Manufacturing technique štampavimas 
Authenticity kopija 
Author(s)
Date 1634 m.
Location Lenkija

Description

Exhibit description

Medalis, skirtas Vladislovo IV Vazos ir Kristupo II Radvilos pergalei prie Smolensko prieš rusus pagerbti. Av.: prie palapinės sėdi Vladislovas Vaza su šarvais, prie šono kardas, dešinėje rankoje – skeptras. Šalia trofėjai ir du belaisviai. Du angelai virš galvos laiko laurų vainiką. Tolumoje matyti įtvirtintas Smolenskas ir mūšio laukas, kuriuo šuoliuoja raitelis. Iš debesų skrenda erelis ir 11 laimės paukščių, aplinkui įrašas: „DABO EOS IN MANUS TUAS. ET PONES TENTORIUM IN TERRA EORUM. UNUS PELLET MILLE. ET VOLUCRES CÆLI PASCENTUR CADAVERIB EORUM“ (Atiduosim juos į tavo rankas ir pastatysi palapinę jų žemėje. Vienas nugalės tūkstantį ir dangaus sparnuočiai maitinsis jų lavonais), po lotynišku tekstu kursyvu įvardintos Šventojo rašto vietos, iš kurių paimtos frazės. Apačioje po brūkšniu: „VINCERE ET SERVARE EOSDEM HOC OPUS EST“ (Nugalėti ir išlaikyti juos toksai yra reikalas).

Rv.: laurų vainiko viduryje įrašas: „AUSPICIIS ET FÆLICI PRÆSENTIA IN VICTISSIMI PR. VLADISLAI IV. POL. ET SVEC:REGIS M.D.L. CONSILIO ACSTRENUA OPERA FORTISSIMI DUCIS CHRISTOPHORI RADZIVILLI S.R.I.PR: PA: VIL: SMOLENCUM OBSIDIONE LIBERATUM OBSESSORES MOSCI ET AUXILIARES EXTERI. OBSESSI. ADDE DITIONEM COACTI CASTRIS ET OMNI APPARAT BELLICO EXUTI VITA DENIQUE RARA VICTORIBUS MODERATIONE ET LIBERO AD SUOS REGRESSU DONATI. A.D.M.D.C.XXXIV“. 

Other titles

Main title

Title Language Type Date  
Vladislovo IV Vazos ir Kristupo II Radvilos pergalės prie Smolensko medalis lietuvių kalba  more information...

Information on inventory

Data author Ignas Narbutas
Information literature, sources
Ruzas V., Radvilų medaliai: katalogas, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 1993, psl. 40 .

Author's rights of the exhibit