Search parameters:

 • Author: Johann Julius Hummel
 
Objects sorted by
     
 • Gaidos. Šeši trio smuikui, altui, violončelei ir instrumentų partijos

  Gaidos. Šeši trio smuikui, altui, violončelei ir instrumentų partijos, 1785 m.

  Joseph Gehot

  Gaidos. Litografija. Lapai perverti siūlu. Joseph Gehot (1756 - 1820) - belgų smuikininkas, kompozitorius. Šeši trio dviems smuikams, violončelei ir instrumentų partijos. 1785 m., išleido J. J. Hummel (1728 - 1798), leidybos verslą plėtojo Belgijoje, Vokietijoje. Gražūs antraštiniai viršeliai - graviūros.

   Leidinyje yra VDU bibliotekos ir kt. antspaudų.

 • Gaidos. Šeši trio smuikui, altui, violončelei ir instrumentų partijos

  Gaidos. Šeši trio smuikui, altui, violončelei ir instrumentų partijos, 1784 m.

  Luigi Boccherini

  Gaidos. Litografija. Lapai perverti siūlu. Luigi Boccherini (1743 - 1805) - italų kompozitorius, violončelininkas. Šeši trio smuikui, altui ir violončelei, instrumentų partijos. 1784 m., išleido J. J. Hummel (1728 - 1798), leidybos verslą plėtojo Belgijoje, Vokietijoje. Gražūs antraštiniai viršeliai - graviūros.

  Leidinyje yra VDU bibliotekos ir kt. antspaudų.

 • Gaidos. Kvartetų dviem smuikam, altui ir violončelei instrumentų partijos

  Gaidos. Kvartetų dviem smuikam, altui ir violončelei instrumentų partijos, 1770–1782 m.

  Christian Ernst Graf

  Gaidos. Litografija. Lapai perverti siūlu. Surištos keturios instrumentų partijos. Vokiečių kapelmeisterio ir kompozitoriaus Christian Ernst Friedrich Graaf (kitur tik Graf, 1723 - 1804) šeši kvartetai dviem smuikam, altui ir violončelei, op. 15. Dedikuota Louis, prince hereditaire Hesse Darmstadt. Sukūrimo data apie 1770 - 1782 m. Berlynas. Leidėjas: J. J. Hummel, leidyklos Nr. 47.

 • Gaidos. Kvartetų dviem smuikam, altui ir violončelei instrumentų partijos, op.11

  Gaidos. Kvartetų dviem smuikam, altui ir violončelei instrumentų partijos, op.11, 1783 m.

  Jan Křtitel Vaňhal

  Gaidos. Popierius. Litografija. Lapai perverti siūlu. Surištos keturios šešių kvartetų instrumentų partijos. Čekų kompozitoriaus Johann Baptist Wanhal (1739 - 1813) šeši kvartetai dviem smuikam, altui ir violončelei, op.11. Sukūrimo data 1783 m. Leidėjas J. J. Hummel, leidyklos Nr. 533.

 • Gaidos. Kvartetų dviem smuikam, altui ir violončelei instrumentų partijos, op.4

  Gaidos. Kvartetų dviem smuikam, altui ir violončelei instrumentų partijos, op.4

  Antonín Kammel

  Gaidos. Popierius. Litografija. Lapai perverti siūlu. Surištos keturios šešių kvartetų instrumentų partijos. Čekų smuikininko ir kompozitoriaus Antonin Kammel (1730 - 1784) šeši kvartetai  dviem smuikam, altui ir violončelei, op. 4. Leidėjas - J. J. Hummel, leidyklos Nr. 109. Graveris I. C. D. f.

 • Gaidos. Kvartetų dviem smuikam, altui ir violončelei instrumentų partijos, op.2

  Gaidos. Kvartetų dviem smuikam, altui ir violončelei instrumentų partijos, op.2, 1778 m.

  Antonio Sacchini

  Gaidos.Popierius. Litografija. Lapai perverti siūlu. Surištos keturios šešių kvartetų instrumentų partijos. Italų kompozitoriaus Antonio Maria Gasparo Sacchini (1730 - 1786) šeši kvartetai  dviem smuikam, altui ir violončelei , op. 2. Leidėjas  J. J. Hummel, leidyklos Nr. 391.

 • Gaidos. Kvartetų dviem smuikam, altui ir violončelei instrumentų partijos, op.2

  Gaidos. Kvartetų dviem smuikam, altui ir violončelei instrumentų partijos, op.2, 1783 m.

  Johann Georg Albrechtsberger

  Gaidos. Popierius. Litografija. Lapai perverti siūlu. Surištos keturios šešių kvartetų instrumentų partijos. Austrų kompozitoriaus ir pedagogo Johann Georg Albrechtsberger (1736 - 1809)  šeši kvartetai ir fuga dviem smuikam, altui ir violončelei , op. 2. Paantraštėje nurodyta, kad autorius - Vienos imperatoriškojo dvaro kapelos vargonininkas. J. G. Albrechtsberger garsėjo kaip teoretikas ir pedagogas, daug žymių kompozitorių buvo jo mokiniai - tarp jų L. van Beethoven, pas jį mokęsis harmonijos ir kontrapunkto. Leidėjas - J. J. Hummel, leidyklos Nr. 495. Gaidose kvartetai įvardinti kaip sonatos. Antraštinius, dekoruotus viršelius turi visos keturios partijos.

 • Gaidos. Kvartetų dviem smuikam, altui ir violončelei instrumentų partijos

  Gaidos. Kvartetų dviem smuikam, altui ir violončelei instrumentų partijos, 1783 m.

  Josef Mysliveček

  Gaidos. Popierius. Litografija. Lapai perverti siūlu. Surištos keturios šešių kvartetų instrumentų partijos. Čekų kompozitoriaus Joseph Misliwececk (1737 - 1781)  šeši kvartetai  dviem smuikam, altui ir violončelei. Kompozitorius Mocarto šeimos draugas, vienas garsiausių čekų klasikų. Leidėjas - J. J. Hummel, leidyklos Nr. 422. Antraštinius, dekoruotus viršelius turi visos keturios partijos.

 • Gaidos. Kvartetų dviem smuikam, altui ir violončelei instrumentų partijos

  Gaidos. Kvartetų dviem smuikam, altui ir violončelei instrumentų partijos, 1783 m.

  Joseph Fodor

  Gaidos. Popierius. Litografija. Lapai perverti siūlu. Surištos keturios šešių kvartetų instrumentų partijos. Danų kompozitoriaus ir smuikininko Josephus Andreas Fodor (1751 - 1828)  šeši kvartetai  dviem smuikam, altui ir violončelei, op. 8. Kompozitorius gimė Vonlo, vėliau mokėsi Berlyne, koncertavo Paryžiuje ir kitur. Nuo 1792 m. iki mirties dirbo Sankt Peterburgo imperatoriškajame dvare. Du jo broliai taip pat muzikai - pianistai, kompozitoriai. Leidėjas - J. J. Hummel, leidyklos Nr. 559. Antraštinius, dekoruotus viršelius turi visos keturios partijos.

  Visose gaidose perimtose iš KPI yra VDU bibliotekos antspaudų, inventorinių numerių, inventorinio patikrinimo metų antspaudai.

 • Gaidos. Trijų kvintetų instrumentų partijos

  Gaidos. Trijų kvintetų instrumentų partijos, 1765 m.

  Gaetano Pugnani

  Gaidos. Popierius. Litografija. Lapai perverti siūlu. Surištos aštuonios instrumentų partijos Italų kompozitoriaus ir smuikininko Giulio Gaetano Gerolamo Pugnani (1731 - 1798) trijų kvintetų dviem smuikams, dviems obojams arba fleitoms, dviems valtornoms, altui ir bosui. Leidėjas - J. J. Hummel, tikėtina leidimo data 1782 m. Sukurtas 1765 m. arba vėliau.

  Visose gaidose perimtose iš KPI yra VDU bibliotekos antspaudų, inventorinių numerių, inventorinio patikrinimo metų antspaudai.

 • Gaidos. Koncertinės simfonijos instrumentų partijos

  Gaidos. Koncertinės simfonijos instrumentų partijos, 1783 m.

  Ignazio Raimondi

  Gaidos. Popierius. Litografija. Lapai perverti siūlu. Surišta penkiolika instrumentų partijų. Ignace Raimondi (Ignazio Raimondi 1735 - 1813 - italų smuikininkas ir kompozitorius, pedagogas). Koncertinė simfonija dviem smuikam principale, dviem ripieno, altams ir bosui, dviem obojam, valtornoms ir fagotui, trimitams ir timpanams op.2, C-dur, knyga antra. Kūrinys dedikuotas Karoliui Stanislovui Radvilai - paantranštėje nurodomos šio didiko valdos. Leidėjas - J. J. Hummel, leidyklos Nr. 378.

  Visose gaidose perimtose iš KPI yra VDU bibliotekos antspaudų, inventorinių numerių, inventorinio patikrinimo metų antspaudai.

 • Gaidos. Trijų koncertų instrumentų partijos

  Gaidos. Trijų koncertų instrumentų partijos, 1783 m.

  Giovanni Mane Giornovichi

  Gaidos. Popierius. Litografija. Lapai perverti siūlu. Surišta 25-ios instrumentų partijos. Ivan Mane Jarnovic, itališkai Giovanni Mane Giornovichi (1747 - 1804) trijų koncertų instrumentų partijos: II koncerto - 7 vnt. III koncerto - 9 vnt. VI koncerto - 9 vnt. Partijos styginių: smuiko, alto, pučiamųjų - obojaus, valtornos, boso. Leidėjas - J. J. Hummel, leidyklos Nr. 414. I. M. Jornovic - kroatų kilmės smuikininkas virtuozas ir kompozitorius, vienas iš M. K. Oginskio smuiko mokytojų. Dirbo Prūsijos princo Friedrich Vilhelm II rūmuose.

  Visose gaidose perimtose iš KPI yra VDU bibliotekos antspaudų, inventorinių numerių, inventorinio patikrinimo metų antspaudai.

 • Displaying 1 results of 12
 • Number of entries per page:
 • Page: of: 2