Ir vėl saulelė...

Make a reservation for a visit
Museum Alytus Local Lore Museum
Inventory number A 73
Audiotheque / videotheque valuable type kompaktinė plokštelė 
Author(s)
Date 1770 m.
Production date 2014 m.
Authenticity originalas 

Content description

Kristijono Donelaičio „Metų“ skaitymai lietuvininkų tarme:

1. Pavasario linksmybės iš siuitos Metai;

2. Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą;

3. Vasaros darbai iš siuitos Metai;

4. Sveiks, svieteli margs!

5. Rudens gėrybės iš siuitos Metai;

6. Ant saulelė vėl nuo mūs atstodama ritas;

7. Žiemos rūpesčiai iš siuitos Metai;

8. Ant žiemos narsai jau vėl rūstaudami grįžta.