Pirmoji Anykščių vidurinės mokyklos moksleivių laida 1923 m.

Make a reservation for a visit
Order a digital image of high quality
Museum Museum of the History of Jonas Biliūnas Gymnasium in Anykščiai
Fund main
Exhibit type fotografija 
Field mokslas ir švietimas
Primary account number AJBG GEK AJBGMF/6
Authenticity kopija 
Date 1923 m. birželio mėnuo

Description

Exhibit description

Pirmoiji Anykščių vidurinės mokyklos moksleivių laida 1923 m. kartu su mokytojais.

Pirmoje eilėje iš kairės:mokinė Cicilija Bulotaitė; mokytojai: klasės auklėtojas Vincas Petronis, Alisa Pelenaitė, mokyklos vedėjas Jurgis Gūžys, Pranas Šulga; mokinė Monika Kairytė.

Antroje eilėje iš kairės: Stasys Lapinskas, Rapolas Šaltenis, Balys Baltranas, Ona Andrikonytė, Ona Pavilonytė, Petras Kavaliauskas, Jonas Kiaušas.

Trečioje eilėje iš kairės: Pranas Budrevičius, Antanas Karanauskas, Jonas Slapšys, Juozas Meškauskas, Stasys Vingrys, Antanas Tutkus, Pranas Šaltenis, Jonas Šukys.

Other titles

Main title

Title Language Type Date  
Pirmoji Anykščių vidurinės mokyklos moksleivių laida 1923 m. more information...

Information on inventory

Data author Zita Mažvilienė