Maurikis Griškevičius

First name Maurikis
Surname Griškevičius
Professions istorikas
Date of birth 1801-05-27

Detailed biography

Istorikas. Gimė 1801 m. gegužės 27 d. Šiauliuose, mirė 1864 m. Liachovo dvare (Raseinių apskr.).

Iš nusigyvenusių bajorų.

1820–1821 m. mokėsi Vilniaus universiteto Moralinių politikos mokslų fakultete. Priklausė studentų žemaičių grupelei (S. Daukantas, S. Stanevičius, K. J. Nezabitauskas ir kt.), kuri domėjosi Lietuvos praeitimi, lietuvių kultūra bei kalba.

Buvo Šiaulių ekonomijos iždininkas, nuo 1832 m. dar ir Šiaulių apskr. teismo advokatas. Iš Šiaulių ekonomijos archyvo 1850–1859 m. surinktos medžiagos parašė jos istoriją (joje daug svarbios medžiagos Šiaulių miesto ir apskrities istorijos, ekonomikos ir etnografiniams tyrimams). Rankraštį M. Davainis-Silvestraitis 1905 m. išvertė į lietuvių kalbą (originalo, buvusio Vilniaus mokslo bičiulių draugijos bibliotekoje, likimas nežinomas; vertimas saugomas Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje, dalis paskelbta „Mūsų senovėje“). ~1860 m. M. Griškevičius į lenkų kalbą išvertė M. Valančiaus veikalą „Žemaičių vyskupystė“ („Biskupstwo Żmudzkie“, išspausdinta 1898 m. Krokuvoje).

Other aliases

Name Surname Language
Maurycy Hryszkiewicz lenkų kalba 

Sources

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, t. 7.