Petras Ilgūnas

First name Petras
Surname Ilgūnas
Professions grafikas, pedagogas
Date of birth 1931-05-13

Detailed biography

Grafikas. Gimė 1931 m. gegužės 13 d. Kaune, mirė 1994 m. gegužės 22 d. Vilniuje.
1951–1958 m. studijavo grafiką Valstybiniame Vilniaus dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija) pas Antaną Kučą, Vytautą Jurkūną.

1946–1951 m. dirbo Lietuvos valstybiniame dramos teatre, 1951–1961 m. – dailininku grimuotoju, grimo skyriaus vedėju Lietuvos operos ir baleto teatre. 1969–1994 m. dėstė Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje (dabar Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla), tuo pat metu dėstė grimą LSSR valstybinėje konservatorijoje.

Nuo 1961 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Nuo 1958 m. dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje (Brazilija, Bulgarija, Čekoslovakija, Jugoslavija, Kanada, Lenkija, Rusija, Vokietija). Surengė asmeninių parodų: 1973, 1977, 1978, 1981 m. Vilniuje; 1986 m. Kaune.

Kūrė estampus, ekslibrius spalvoto ir nespalvoto linoraižinio, oforto-gratažo, akvatintos technikomis. Pagrindiniai kūrybos žanrai – peizažas ir portretas. Peizažuose dominavo senojo ir naujojo Vilniaus vaizdai, Lietuvos gamta (ciklai „Istorinės Lietuvos vietos“, 1958; „Naujasis Vilnius“, 1973–1976; „Vilniaus universiteto kiemo teatras“, 1978–1979; „Senasis Vilnius“, 1980). Taip pat išraižė figūrinių kompozicijų (ciklas „Darbščioji Lietuva“, 1965; triptikas „Žemdirbiai“, 1966). Sukūrė per 30 ekslibrisų (J. Adomonio, 1967; E. Balsio, V. Laurinaičio – abu 1963 ir kt.).

Apipavidalino ir iliustravo knygų vaikams („Plaukė žąselė per ežerėlį: lietuvių liaudies dainelės“, 1969; „Aukso paukštė“, 1980). Iliustracijos artimos lietuvių liaudies grafikos stilistikai, pasižymi harmoninga kompozicija, santūriomis spalvomis, dekoratyviomis plokštuminėmis formomis, ekspresyviu raižymo štrichu.

Lietuvos operos ir baleto teatro spektakliams sukūrė dekoracijų ir kostiumų (A. Ponchielli operai „Raudonkepuraitė“, 1958; A. Klenickio baletui „Beširdis“, 1969). Scenografijai būdingos geometrinės formos ir ekspresyvi tapybos stilistika. Didelį dėmesį skyrė kostiumo ir grimo darnai.

Įvertinimas: 1981 m. LSSR nusipelnęs dėstytojas.

Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje („Milžinai mieste“, 1963; „Būsimas tiltas per Nerį“, 1963; „Miesto jaunystė“, 1963; ciklas „Darbščioji Lietuva“, 1965; triptikas „Žemdirbiai“, 1966 ir kt.), Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje.

Cultural environment

Lietuvių.

Sources

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.

Korsakaitė I., Gyvybinga grafikos tradicija, Lietuva: Vaga, 1970.

Ten, kur viskas daug labiau: Lietuvos teatro dailės žodynas, sud. Bitinaitė-Širvinskienė R., Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013.

Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.