Angelė Rževuckienė

First name Angelė
Surname Rževuckienė

Detailed biography

Iš Grudzinskių giminės. Šiaulių pavieto pilies iždininko Juozo Rževuckio žmona. Gyveno XIX a. I p.