Steponas Ivanovičius

First name Steponas
Surname Ivanovičius
Professions teisėjas

Detailed biography

Raseinių pavieto pasienio teismo teisėjas, XIX a.