Dominykas Maciejovskis

First name Dominykas
Surname Maciejovskis
First name in original language Dominiko
Surname in original language Maciejewski

Detailed biography

Vaznys. Paminėtas 1803 m. teismo bylos dokumentuose.

Other aliases

Name Surname Language
Dominykas Macijovskis