Marcijonas Radeckis Mikuličius

First name Marcijonas
Surname Radeckis Mikuličius

Detailed biography

Krasnogailiškės palivarko laikytojas. Gyveno XVIII amžiuje.