Vladas Ibenskis

First name Vladas
Surname Ibenskis

Detailed biography

Kaip karo gydytojas dalyvavo I-jame pasauliniame kare.