Alfonsas Ulčinas

First name Alfonsas
Surname Ulčinas
Professions pedagogas, visuomenės veikėjas, kraštotyrininkas, filatelistas
Date of birth 1907-12-05

Detailed biography

Pedagogas, visuomenės veikėjas, kraštotyrininkas. Gimė 1907 m. gruodžio 5 d. Bertužių k. (Šiaulių r.), mirė 1996 m. gegužės 17 d. Anykščiuose, palaidotas Anykščių kapinėse.

Tėvai: Petras Ulčinas ir Barbora Račytė-Ulčinienė. Pusbrolis (tėvo sesers Onos Ulčinaitės-Grušienės sūnus) Juozas Grušas (1901–1986) – rašytojas.

Mokėsi Kairių (Šiaulių r.) pradžios mokykloje, 1928 m. baigė Šiaulių valstybinę gimnaziją. Nuo 1928 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą bei anglų kalbą ir anglų istoriją. Tarp jo dėstytojų buvo ir Juozas Tumas-Vaižgantas.

1937–1940 m. A. Ulčinas dirbo Vilkaviškio privačioje gimnazijoje mokytoju.

Nuo 1940 m. iki gyvenimo pabaigos gyveno Anykščiuose.

1940–1967 m. A. Ulčinas dirbo Anykščių gimnazijoje, Anykščių vidurinėje mokykloje, Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju, taip pat daug metų ėjo mokyklos direktoriaus pavaduotojo mokymui pareigas. Amžininkų prisiminimuose išliko kaip taktiškas ir pareigingas, bet nekentęs formalizmo ir biurokratizmo.

Jis taip pat domėjosi kraštotyra, bendravo su buvusiais Anykščių mokytojais ir mokiniais, paskelbė spaudoje kraštotyrinių darbų apie Anykščių krašto švietimo sistemos raidą XX amžiaus pirmojoje pusėje.

Jam buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusio mokytojo garbės vardas (iki 1967).

Laisvalaikiu mėgo sportą, buvo filatelistas.

Žmona Ona Gladutytė-Ulčinienė (1925–2007) – pedagogė, medikė.

Sources

Anykštėnų biografijų žinynas, http://www.anykstenai.lt/asmenys/.