Liudvikas Mykolas Pacas

First name Liudvikas Mykolas
Surname Pacas
Professions karinis veikėjas, kolekcininkas
Date of birth 1780 m.

Detailed biography

Lenkijos karo veikėjas, vienas 1830–1831 m. sukilimo vadų. Gimė 1780 m. gegužės 3 d. Strasbūre, mirė 1835 m. rugsėjo 12 d. Izmire.

Vienas paskutinių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų Pacų giminės atstovų.

Kovojo Prancūzijos imperatoriaus Napoleono I kariuomenės daliniuose Ispanijoje (1808) ir Austrijoje (1809).

Brigados generolas (1812), Napoleono I adjutantas, dalyvavo jo žygyje į Rusiją.

1813 m. apdovanotas Virtuti Militari ordinu.

1814 m. divizijos generolas.

1815 m. grįžo į Lenkijos karalystę, ūkininkavo savo dvaruose, daugumą valstiečių pervedė į činšą.

Nuo 1825 m. Lenkijos karalystės senatorius.

Per 1830–1831 m. sukilimą sukilėlių laikinosios vyriausybės narys, 1831 m. vadovavo rezerviniam korpusui, Ostrolekos mūšyje sužeistas.

Sukilimui pralaimėjus emigravo į Prancūziją.

Liudvikas Mykolas Pacas buvo meno gerbėjas ir kolekcionierius. Didelė dalis jo meno darbų kolekcijos buvo sukaupta rūmuose Varšuvoje. Jo kolekcijoje buvo įvairių menininkų darbai, tai A. Hondiu, J. de Wet, S. del Piombo, E. van der Poel, D. Teniersow, C. Berchemow, W. van de Velde, I. van Ostade, P. Breughelow, P. Brueghl ir G. Ter Borchow. Didelė dalis šios kolekcijos dabar yra saugoma Nacionaliniame Varšuvos muziejuje, Nacionaliniame Gdansko muziejuje ir Katalonijos meno muziejuje. Vykstant sukilimui Liudvikas Pacas savo kolekciją atidavė saugoti universiteto profesoriui Antanui Blankovui, kuris šiuos paveikslus 1833-1835 m. išsiuntė per Dresdeną į Prancūziją. Po Liudviko Paco mirties 1835 m. ši kolekcija atiteko jo dukros Luizos vyrui Karoliui Otui Kniazevičiui. Apie XIX a. 7 dešimtmetį ši kolekcija iš Osmanų imperijos buvo vėl atvežta į Prancūzijoje esančius Sapiegų rūmus Biaritzo mieste. 1904 m. Liudviko Paco anūkas Leonas Sapiega pardavė dalį kolekcijos savo artimam giminaičiui Jokūbui Potockiui, kuris 1936 m. padovanojo šiuos darbus Varšuvos nacionalinio muziejaus parodai, bet prieš prasidedant karui jis šią kolekciją pervėžė į savo butą Paryžiuje. 1946 m. ši kolekcija buvo grąžinta į Varšuvos nacionalinį muziejų.

 

Parengta pagal Visuotinę lietuvių enciklopediją (2010, t. 17, p. 205) ir Vikipediją, laisvąją enciklopediją,

http://lt.wikipedia.org/wiki/Liudvikas_Mykolas_Pacas (žiūrėta 2012 05 07).

Awards

Other awards Už nuopelnus karo lauke gavo Garbės legiono ordiną, Virtuti Militari ordiną, Šv. Stanislovo ordiną ir Bavarijos karo kryžiaus ordiną.