Vincas Ruzas

First name Vincas
Surname Ruzas
Professions muziejininkas, numizmatas
Date of birth 1955-11-07

Detailed biography

Muziejininkas, numizmatas, Lietuvos medalininkystės tyrinėtojas

Gimė 1955 m. lapkričio 7 d. Raguvoje, Panevėžio rajone.
Mokėsi Raguvos vidurinėje mokykloje.
1979 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą.
Nuo 1979 m. dirbo Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje.
1981 m. pradėjo dirbti Lietuvos nacionaliniame muziejuje (tuo metu – Lietuvos TSR Istorijos ir etnografijos muziejus), Muziejų darbo metodikos skyriuje. Nuo 1983 m. – šio muziejaus Istorijos skyriuje, nuo 1989 m. – Numizmatikos skyriuje, kuriame tvarkė medalių, apdovanojimų ir ženklelių rinkinius.
Dvidešimt metų tyrinėjo medalius ir faleristiką.
Nuo 2003 m. dirba Lietuvos banko muziejaus fondų saugotoju.
Numizmato V. Ruzo bibliografijoje – 139 publikacijos ir leidiniai.
V. Ruzas skaitė pranešimus Lietuvos muziejininkų ir tarptautinėse numizmatų konferencijose. Tyrinėjo savo tėviškės istoriją.
Nuo 2008 m. – Baltijos šalių numizmatų asociacijos narys.
1999 m. apdovanotas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija.

Parengti leidiniai:
XVI a. – XX a. pirmosios pusės lituanistiniai medaliai Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejuje. Katalogas. V., 1988, 118 p.
XVI a. – XX a. I p. medaliai. Parodos katalogas. V., 1989, 68 p. Apie medalius Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejuje.
Eustachijus Tiškevičius ir numizmatika. Katalogas. V., 1990, 15 p.
Radvilų medaliai. Katalogas. V., 1993, 64 p.
Lietuva medaliuose XVI a. – XX a. pradžia. V., 1998, 222 p.
Petro Rimšos kūrinių kolekcija Edmundo Armoškos rinkiniuose. V., 2005, 96 p.
„Lietuva 1991 sausis – rugpjūtis: ordinai, medaliai, ženkleliai“ išleido Lietuvos nacionalinis muziejus. V., 2008, 188 p.
Virtualios ekspozicijos „Pinigai Lietuvoje 1914–1945 “ bendraautoris (kartu su V. Laurinavičiumi ir V. Aleksiejūnu). 2007.
Parengtas straipsnių rinkinys „Raguvos praeitis“ I t., Panevėžys, 1993.
Parengtas straipsnių rinkinys „Raguvos praeitis“ II t. kartu su R. Samavičiumi, V., 1997.
Parengtas straipsnių rinkinys „Raguvos praeitis“ III t. kartu su R. Samavičiumi, V., 1998.

Sources

Portalas „Lietuvos muziejai“, http://www.muziejai.lt/ (žiūrėta 2014 m. vasario 15 d.).