Julius Tamošiūnas

First name Julius
Surname Tamošiūnas
Professions bibliografas
Date of birth 1926-05-15

Detailed biography

Bibliografas. Gimė 1926 m. gegužės 15 d. Žadavainiuose (Utenos apskritis), mirė 1995 m. sausio 18 d. Kaune. Palaidotas Daugailių kapinėse.

Mokėsi savarankiškai, vėliau baigė penkias Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos klases, o šeštąją – Utenos gimnazijoje. 1944 m. mobilizuotas į rusų kariuomenę, tačiau ties Švenčionėliais iššoko iš traukinio, buvo pašautas, slapstėsi. 1945 m. suimtas, nuteistas kalėti Vorkutos lageriuose. Į Lietuvą grįžo 1956 m. Dirbo Lentvario „Kaitros“ gamykloje, Lentvario kilimų fabrike. 1957 m. eksternu baigė Kauno S. Nėries vidurinę mokyklą. Mokėsi Kauno politechnikos instituto vakariniame statybos fakultete, bet nebaigė. Dirbo saugumo technikos inžinieriumi dirbo statybos organizacijose.

Laisvalaikiu rinko lietuviškus spaudinius. Aktyviai dalyvavo Lietuvos žurnalistų sąjungos, Žmogaus teisių gynimo asociacijos, liaudies menininkų, Knygos mėgėjų ir kitų draugijų veikloje. Tapė Lietuvos peizažus, rašė eilėraščius.

Bibliografija:

„Lietuviškos periodinės spaudos kolekcijos parodos katalogas“ (1988), „Lietuviškų periodinių leidinių bibliografija. 1832–1982 m.“ (1991), „Lietuviškų periodinių leidinių bibliografija. 1983–1993 m.“ (1994).

Įvertinimas:

1995 m. žurnalistinė Vinco Rastenio premija, po mirties.

Awards

Other awards 1995 m. – Žurnalistinė Vinco Rastenio premija, po mirties.

Sources

Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Julius_Tamo%C5%A1i%C5%ABnas_%281926%29 (žiūrėta 2013 09 17).