Vytautas Tamulaitis

First name Vytautas
Surname Tamulaitis
Professions žurnalistas, redaktorius, rašytojas
Date of birth 1913-01-17

Detailed biography

Žurnalistas, redaktorius, rašytojas.

Gimė 1913 m. sausio 17 d. Sutkiškiuose (Šakių r.), mirė 1993 m. rugsėjo 22 d. Toronte (Kanada).

1933 m. baigęs Marijampolės gimnaziją, studijavo Vytauto Didžiojo universitete, tarnavo kariuomenėje, dirbo laikraščių redakcijose, karo metais redagavo žurnalą vaikams „Žiburėlis“. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, nuo 1948 m. gyveno Kanadoje. Bendradarbiavo „Šaltinėlyje“, „Ateities spinduliuose“, „Ateityje“, „Kariūne“, „Saulutėje“, „Eglutėje“ ir kt.

Išleido apysakų ir apsakymų knygą „Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai“ (1935, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus jaunimo literatūros premija), „Kiškelio užrašai“ (1935), „Ateina pavasaris“ (1937), „Vytuko užrašai“ (1937), „Naktys ant Nemuno“ (1938), „Vieną kartą“ (1942), „Sugrįžimas“ (1948), „Raguvos malūnininkas“ (1951), „Svirplio muzikanto kelionės“ (1–2, 1960) ir kt.

V. Tamulaičio kūriniuose itin plastiškai vaizduojama gamta, gyvūnų, ypač vabalų, gyvenimas, atskleidžiama vaikų psichologija, vaikams būdingas sąžiningumas, darbštumas, meilė tėvynei. Kūrinių idėjos grindžiamos krikščioniškąja etika.

 

Biografiją parengė Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras duomenų klasifikavimo specialistė Jurgita Komarovskytė.

Sources

Lietuvių literatūros enciklopedija, http://www.lle.lt/search3.htm (žiūrėta 2012 06 28).