Viktoras Ruokis

First name Viktoras
Surname Ruokis
Professions agronomas, dirvožemininkas
Date of birth 1885 m.

Detailed biography

Lietuvių agronomas, dirvožemininkas ir agrochemikas, lietuviškosios dirvotyros pradininkas. 1904–1905 m. mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje. 1912 m. Odesos universitete baigė chemiją, 1914 m. Maskvos žemės ūkio institute – agronomiją. 1914–1915 m. dirbo Vilniuje žemės tvarkymo komisijoje, lietuvių draugijoje nukentėjusiems dėl karo šelpti. 1916–1917 m. tarnavo Rusijos kariuomenėje. 1919 m. atkūrė Dotnuvos vidurinę žemės ūkio ir miškų mokyklą (1922–1927 m. Dotnuvos žemės ūkio technikumas), iki 1920 m. buvo jos direktorius. 1924–1968 m. (su pertrauka 1941–1944 m.) dėstė Žemės ūkio akademijoje. Tyrė Lietuvos dirvožemius, dirvodarines uolienas, sukūrė lietuvišką dirvotyros terminiją. Paskelbė Lietuvos dirvožemių klasifikaciją, parengė Lietuvos dirvožemių žemėlapių. Parašė vadovėlių, pažintinių knygų.

Sources

Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.