Umbrasienė

Detailed biography

Žinoma, kad apie 1932 m. gyveno Gordų k., Padubysio vls., Šiaulių apskr.