Povilas Fridrichas Ruigys

First name Povilas Fridrichas
Surname Ruigys
Professions kalbininkas
Date of birth 1725 m.

Detailed biography

Karaliaučiaus universiteto absolventas, vėliau kelerius metus dėstęs šio universiteto Lietuvių kalbos seminare. Mažosios Lietuvos kalbininkas, „Lietuvių kalbos gramatikos pradmenys“ autorius. Rengdamas šį darbą, P. F. Ruigys panaudojo tėvo (Pilypas Ruigys) surinktą medžiagą, rėmėsi anksčiau išleistu D. Kleino darbu, be to, ištyrė iki tol dar niekieno neaptartus dalykus: veiksmažodžių būtąjį dažninį laiką, būdvardžių bevardę giminę, taip pat aprašė lietuvių kalbos priegaides, detaliau suklasifikavo tarmes.

Sources

Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.