Vytas Rutkauskas

First name Vytas
Surname Rutkauskas
Professions muziejininkas, dėstytojas, kultūros veikėjas
Date of birth 1945-10-05

Detailed biography

Muziejininkas.

Gimė 1945 m. spalio 5 d. Pabaldiškio kaime, Molėtų raj.

1969 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, kur įgijo inžinieriaus-elektriko specialybę.
1969–1970 m. dirbo Alantos technikume inžinieriumi, dėstytoju.
1971 m. – Žemės ūkio profsąjungų respublikinio komiteto (Vilnius) techniniu darbo inspektoriumi.
1972–1988 m. – Rietavo tarybinio ūkio technikumo bendratechninių dalykų dėstytoju, kabinetų ir laboratorijų vedėju.
1989–1990 m. dirbo Lietuvos liaudies buities muziejaus direktoriaus pavaduotoju.
1987–1991 m. aktyviai dalyvavo Lietuvos kultūros fondo Rietavo klubo „Pilalė“ veikloje. Vadovavo pirmosios elektrinės Lietuvoje (Rietavas, 1892 m.) jubiliejinių darbų programos parengimui. Rūpinosi, kad būtų išleistas solidus Lietuvos kraštotyros draugijos veikalas „Rietavo apylinkės“ (išspausdintas 1992 m.).
1991–2000 m. vadovavo jo paties iniciatyva įsteigtai Vyto Rutkausko kultūros paveldo restauravimo TŪB „Rietuva“ (ši bendrovė tuo metu rūpinosi kunigaikščių Oginskių dvarvietės Rietave archeologinių tyrimų ir restauravimo pirmos eilės darbų programos įgyvendinimu, atstatė kunigaikščių Oginskių muzikos mokyklos pastatą, rūmų portiką, Baltuosius vartus, atkūrė parterio struktūrą, atliko Oginskių amžinojo poilsio vietos Rietave (Aušros Vartų koplyčios) fasadų restauravimo darbus, inicijavo parko vandenų sistemos renovacijos I-ojo etapo darbų programos parengimą ir įgyvendinimą).
1991–2000 m. daugiausia dėmesio savo veikloje skyrė etninės kultūros puoselėjimui, kultūros paveldo renovacijos, jaunimo švietimo problemų sprendimui, M. K. Oginskio atminimo puoselėjimui, atstovavo gyventojų interesus Plungės ir Rietavo savivaldybių tarybose.
1992–1993 m. dirbo Plungės muziejaus direktoriumi. Kartu su kitais kultūros paveldo puoselėtojais rūpinosi, kad būtų įsteigtas Žemaičių dailės muziejus.
1993–2000 m. dirbo Rietavo „Aušros“ katalikiškos vidurinės mokyklos direktoriumi.
Nuo 2000 m. vadovauja Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejui.
2002 m. kartu su bendraminčiais iš kitų Žemaitijos muziejų, parkų įsteigė Vakarų Lietuvos dvarų kultūros asociaciją, kuri bendrai dvarų kultūros išsaugojimo veiklai jungia Kelmės, Kretingos, Mažeikių, Šilutės muziejus, Žemaičių dailės muziejų, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejų, Palangos botanikos parką ir keletą kitų dvarų ansambliuose veikiančių institucijų. Organizacijai vadovauja nuo jos įkūrimo.
Rūpinasi tarptautinių Oginskio festivalių renginių organizavimu Rietave ir šio festivalio sklaidos koncertais Lietuvos dvaruose, rūmuose veikiančiose kultūros įstaigose.
Jo iniciatyva ir rūpesčiu pastaraisiais metais Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus parengė ir pradėjo įgyvendinti pasirengimo kompozitoriaus ir valstybės veikėjo Mykolo Kleopo Oginskio 250-osiosms gimimo metinėms programos metmenis. Į šios programos įgyvendinimą jau įsijungė daugelis Lietuvos mokslo, kultūros, švietimo įstaigų, taip pat ir Oginskių giminės istorijos tyrinėjimais suinteresuotos įstaigos ir organizacijos užsienyje – Baltarusijoje, Lenkijoje, Italijoje, Didžiojoje Britanijoje.
2007 m. Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus, bendradarbiaudamas su Regionų kultūrinių iniciatyvų centru, išleido knygą „Polonezų kelias“.
Laisvalaikio pomėgiai – fotografija ir kelionės. Per daugelį metų yra sukaupęs turtingą nuotraukų rinkinį, jį naudoja kurdamas parodas ir ekspoziciją muziejuje.

Sources

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus, http://www.oginskiriet.lt (žiūrėta 2014 m. kovo 6 d.).