Pijus XI

First name Pijus XI
Professions popiežius, teologas
Date of birth 1857-05-31

Detailed biography

1879 m. įšventintas kunigu. Teisės, teologijos ir filosofijos daktaras. Nuo 1918 m. apaštalinis vizitatorius Lenkijoje ir Lietuvoje. 1922 m. – popiežiumi. 1925 m. paskyrė arkivyskupą Jurgį Matulaitį Lietuvos apaštaliniu vizitatoriumi. 1929 m. pasirašė Laterano susitarimą su B. Mussolini, kuriuo Vatikanas įgijo suverenios nepriklausomos valstybės statusą, sureguliavo Vatikano ir Italijos tarpusavio santykius.

Other aliases

Name Surname Language
Achille Ambrogio Damiano Ratti
Pius XI lotynų kalba 

Sources

Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.