Pranas Bastys

First name Pranas
Surname Bastys
Professions poetas, pedagogas
Date of birth 1905-06-16

Detailed biography

1944 m. pasitraukė į Vakarus, gyveno Kanadoje. Išleido eilėraščių rinkinius vaikams „Tra la la” (1932), „Vilkas
meškeriotojas” (1946), „Gimtaisiais takeliais” (1953), „Tėviškę aš regiu” (1968). 

Other aliases

Name Surname Language
Imsrys

Sources

Žemaitijos rašytojai, literatūrologai, vertėjai, knygų leidėjai: Jurbarko rajonas, http://samogitia.mch.mii.lt/kultura/Zem_rasytojai_Jurbarkas.htm (žiūrėta 2014 m. balandžio 9 d.).