Napalys Grigas

First name Napalys
Surname Grigas
Professions kalbininkas, dėstytojas, vertėjas
Date of birth 1896-02-07

Detailed biography

Kalbininkas, žodynininkas. Gimė 1896 m. vasario 7 d. Svideniuose (Kupiškio vls., dab. Kupiškio r.), 1972 m. liepos 14 d. žuvo autoavarijoje netoli Kauno, palaidotas Romainių kapinėse (Kauno r.).

1925 m. baigęs Panevėžio mokytojų seminariją studijavo Lietuvos universitete; J. Jablonskio sekretorius. 1926–1928 m. dėstė Tauragės mokytojų seminarijoje. 1930–1941 m. Lietuvių kalbos žodyno redakcijos, vadovaujamos J. Balčikonio, sekretorius. 1947–1956 m. dirbo Lietuvių kalbos institute, su kitais rašė Lietuvių kalbos žodyną (t. 3 1956, t. 6 1962) ir redagavo (t. 4-6 1957–1962). Parengė „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ (1954) pusę rankraščio, „Lietuvių kalbos rašybos žodyną“ mokykloms (su A. Lyberiu, 1956, 1980). Paskelbė atsiminimų apie lietuvių kalbininkus (J. Balčikonį, K. Būgą, J. Jablonskį). Parašė apsakymų vaikams.

Vertė grožinės literatūros kūrinius į esperanto kalbą.

Cultural environment

1997 m. Kaune Rokuose kalbininko vardu pavadinta gatvė.

Sources

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, t. 7, p. 164.

Žymūs Kauno žmonės: atminimo įamžinimas, http://atminimas.kvb.lt/asmenvardis.php?asm=GRIGAS%20NAPALYS (žiūrėta 2013 10 30).