Alina Grinienė

First name Alina
Surname Grinienė
Maiden name Miliušytė
Professions pedagogas, visuomenės veikėjas
Date of birth 1916-04-16

Detailed biography

Pedagogė, visuomenės veikėja. Gimė 1916 m. balandžio 16 d. Tverėje, mirė 1998 m. sausio 16 d. Miunchene, palaidota Kauno Petrašiūnų kapinėse.

Lietuvių literatūros ir meno tyrinėtojo Jono Griniaus žmona.

Vytauto Didžiojo universitete studijavo lietuvių ir prancūzų literatūrą, pedagogiką, psichologiją. 1943 m. baigė Vilniaus universitetą.

1941–1944 m. dalyvavo antinaciniame ir antisovietiniame pasipriešinimo judėjime, buvo LF narė. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją; lietuvių tremtinių mokyklose dirbo pedagoginį darbą. 1948–1953 m. Pabaltijo moterų tarybos narė, vėliau šios organizacijos atstovė Vakarų Vokietijoje, ateitininkų, LF bičiulių, Vokietijos lietuvių bendruomenės veikėja. 1955–1958 m. dirbo Amerikos balso radijo redakcijoje Miunchene. Bendradarbiavo su „Laisvės“, „Laisvosios Europos radiju, Bendrojo Amerikos lietuvių fondo tarnautoja Miunchene, Lietuvos moterų klubų federacijos Vokietijoje pirmininkė. 1954–1998 m. Lietuviškųjų studijų savaičių Europoje meno programų rengėja, lietuvių jaunimo šokių kolektyvo „Ratukas“ įkūrėja, 1968–1990 m. vadovė. Bendradarbiavo laikraščiuose „Ateitis“, „Darbininkas“, „Draugas“, „Europos lietuvis“, „Tėviškės žiburiai“, leido ir redagavo įvairius biuletenius.

Other aliases

Name Surname Language
Alina Miliušytė lietuvių kalba 

Sources

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, t. 7, p. 178.

Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Alina_Grinien%C4%97 (žiūrėta 2013 10 31).