Anzelmas Matulevičius

First name Anzelmas
Surname Matulevičius
Pseudonym Anzelmas Matutis
Professions poetas, pedagogas, vertėjas, keliautojas, kraštotyrininkas
Date of birth 1923-01-07

Detailed biography

Poetas, vertėjas, pedagogas, kraštotyrininkas.
Išleido daugiau 30 eilėraščių, poemų, eiliuotų pasakų knygų vaikams, parengė literatūros bei istorijos skaitinių knygų ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, iš rusų kalbos išvertė estų, kirgizų, baltarusių, rusų poetų eilėraščių.

Besimokydamas Marijampolės gimnazijoje pradėjo kurti eilėraščius, kurie nuo 1937 m. buvo spausdinami vaikams skirtuose žurnaluose. 1939 m. šešiolikmetis gimnazistas „Žiburėlio“ žurnalo surengtame jaunųjų literatų konkurse laimėjo dvi premijas – už eilėraštį „Gėlių dainelė“ ir už poemą „Kiškiukas Gailiukas ir geras berniukas“.

1942 m. baigė Marijampolės mokytojų seminariją. Mokytojavo Santaikoje, Simne, Seirijuose, 1950–1972 m. Alytuje. Dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą miesto mokyklose, dirbo pionierių namuose, vadovavo literatų ir turistų būreliams. 1971 m. Varėnos rajono girioje, Pauosupėje, pasistatė namelį, pramintą Dreve, ir jame leisdavo vasaras. Puikiai pažinojo miško paukščius ir žvėris. Be galo mėgo keliones, aplankė ne vieną užsienio šalį.

1972 m. atsisakė mokytojo darbo ir visas savo jėgas paskyrė kūrybai.

A. Matutis – trumpojo eilėraščio meistras. Dažnai trumpieji jo eilėraščiai paremiami emocinga šnekamąja vaikų kalba, intonacijų kaita, neretai kalbama pirmu asmeniu, sušukimu sustiprinama eilėraščio pabaiga. Jo sukurti herojai skatina mylėti Tėvynę, tėvus, tausoti gamtą, nelikti abejingais gamtos niokojimui.

Parašė apybraižų, libretą Jurgio Gaižausko operai „Buratinas“ (1969 m.).

Apdovanojimai:

1971 m. Komjaunimo premija
1973 m. LSSR nusipelnęs mokytojas
1974 m. LSSR valstybinė premija
1983 m. LSSR nusipelnęs kultūros veikėjas
1984 m. H. K. Anderseno garbės diplomas (už rinktinę „Margaspalvė genio kalvė“)

A. Matučio kūryba vaikams:

„Arteko trimitai“ (eilėraščiai, 1963)
„Auksinės rankos“ (eiliuota pasaka, 1986)
„Brolis Molis“ (poemėlė, 1985)
„Drevinukas“ (eiliuota pasaka, 1974)
„Dvejetų karalius“ (eilėraščiai, 1961)
„Dvylikos svečių lauktuvės“ (eilėraščiai, 1984)
„Genių kalvė“ (eilėraščiai, 1948)
„Genių kalvė“ (rinktinė, 1970)
„Girinukai“ (eilėraščiai, 1978)
„Girios abėcėlė“ (eilėraščiai, 2001)
„Girios televizorius“ (poema, 1973)
„Grok, žiogeli smuikeliu“ (eilėraščiai, 1948)
„Kalbuosi su giria“ (eilėraščiai, 1998)
„Karžygys Leinė“ (samių tautos sakmė, 1965)
„Kas žmogiuko širdyje“ (eilėraščiai, 1991)
„Margaspalvė genio kalvė“ (rinktinė, 1980)
„Milžinų šaukštas“ (eilėraščiai, 1978)
„Miško cirkas“ (poemėlė, 1958)
„Mokyklos takeliu“ (eilėraščiai, 1952)
„Negriukas Džonis“ (poemėlė, 1951)
„Šilų berniukas“ (eilėraščiai, 1967)
„Šypsenėlė“ (eilėraščiai, 1995)
„Šnekučiai“ (eilėraščiai, 1982)
„Tai margumai genelio“ (eilėraščiai, 1983)
„Trijų brolių svirnelis“ (eiliuotos pasakos, 1982)
„Tuoj ir rytoj“ (eilėraščiai, 2001)
„Vaikai iš kolūkio“ (eilėraščiai, 1950)
„Vaivorykštė ežerą semia“ (eilėraščiai, 1958)
„Vyturių vainikas“ (eilėraščiai ir eiliuota pasaka, 1964)
„Žiburėliai Nemune“ (eilėraščiai, 1963)
„Žilo šilo darbininkai“ (eilėraščiai, 1985)
„Žirgelio namai“ (eiliuota pasaka, 1985)

Other aliases

Name Surname Language
Matulevičius-Matutis

Cultural environment

Lietuvių, vaikų literatūra.

Sources

„Anzelmas Matulevičius-Matutis“, A. Matučio memorialinis muziejus.

„Anzelmas Matulevičius Matutis“, Rubinaitis: vaikų literatūros informacijos svetainė, http://rubinaitis.lnb.lt/index.php?399361272 (žiūrėta 2015 m. gegužės 7 d.).