Vladas Pabrinkis

First name Vladas
Surname Pabrinkis
Professions partizanų rėmėjas
Date of birth 1928 m.

Detailed biography

Pabrinkis Vladas, Jono, g. 1928, gyveno Sangailų k., Kėdainių r., darbininkas, partizanų rėmėjas. Suimtas 1950 05 19, kalintas Kėdainiuose, 1951 09 28 Kaune, 1951 10 08 Vilniuje. Karo tribunolo 1952 04 21 nuteistas dvidešimt penkeriems metams lagerio ir penkeriems tremties. Išvežtas į lagerį – 1952 08 30 Inta (Minlagas), Komija; tremtis – 1956 07 02 Krasnojarsko kr.; paleistas 1960 07 06, 1966 m. grįžo į Lietuvą.

Sources

Lietuvos gyventojų genocidas, Lietuva: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2020, t. 5: 1950–1953: N–Ž.

Lietuvos gyventojų genocidas, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2009, t. 3: 1948: N–Ž.