Frida Ulmanienė

Detailed biography

Tarpukariu kalinta Ukmergės, Kauno sunkiųjų ir IX forto kalėjimuose.