Karolis Dagys

First name Karolis
Surname Dagys
Professions tautodailininkas
Date of birth ~1830 m.

Detailed biography

Uždarbiavo eidamas per kaimus, dirbo skrynias, kuparus, spintas, karstus ir kryžius, šventųjų skulptūras. Jo kryžiai buvo pastatyti Svėdasų, Salų, Duokiškio, Jūžintų ir kitose aplinkinėse parapijose. Senatvėje apsigyveno Jūžintuose. Yra užrašytas pasakojimas, kad I Pasaulinio karo metais, jau neturėdamas sveikatos dirbti didelių darbų, drožė lazdas. Jas pirko kaizerinės kariuomenės kareiviai ir siuntė į Vokietiją. Kareiviai jį nufotografavo drožiantį. Jūžintų bažnyčioje yra jo išdrožtas Betliejus.
Rokiškio krašto muziejuje yra šie jo darbai: „Nazarietis“ (2 vnt.), „Šv. Rokas“, „Šv. Dvasia“, „Šv. Jonas Nepomukas“, „Nukryžiuotasis“ (2 vnt.), „Kristus“.