Valstybinės institucijos

Lietuvos Respublikos Prezidentas
http://www.prezidentas.lt/

Lietuvos Respublikos Seimas
http://www.lrs.lt/

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
http://www.lrv.lt/

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
http://www.lrkm.lt/

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
http://www.smm.lt/  

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
https://finmin.lrv.lt/ 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
https://eimin.lrv.lt/

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
https://sumin.lrv.lt/

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
https://vrm.lrv.lt/   

Informacinės visuomenės plėtros komitetas
https://ivpk.lrv.lt/lt/ 

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
http://www.kpd.lt/

Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
http://www.archyvai.lt/lt/lvat.html 

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos
https://www.nksc.lt/ 

Lietuvos Respublikos muitinė
https://www.lrmuitine.lt/web/guest/titulinis 

Valstybinė kultūros paveldo komisija
https://vkpk.lt/

UNESCO nacionalinė komisija
http://www.unesco.lt/

Valstybinė lietuvių kalbos komisija
http://www.vlkk.lt/

Lietuvos standartizacijos departamentas
https://lsd.lt/ 

Lietuvos statistikos departamentas
https://www.stat.gov.lt/ 

Valstybės tarnybos departamentas
http://www.vtd.lt/

 

Kultūros fondai, asociacijos

Lietuvos muziejų asociacija
http://museums.lt/

Asociacija „Savivaldybių muziejų bendrija
https://www.facebook.com/SMBasociacija/ 

Tarptautinė muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos nacionalinis komitetas
http://icom-lithuania.mini.icom.museum/apie-mus/icom-lietuva/

Asociacija „ICOMOS Lietuva" (Tarptautinės paminklų ir vietovių tarybos akredituotas nacionalinis komitetas Lietuvos Respublikoje
https://www.icomos-lietuva.org/ 

Lietuvos kultūros taryba
http://www.ltkt.lt/

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
http://www.srtfondas.lt/

Europos Sąjungos programa „Kūrybiška Europa"
http://kurybiskaeuropa.eu/ 

 

Bibliotekos

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
http://www.lnb.lt/

Lietuvos mokslų akademijos biblioteka
http://www.mab.lt/

Lietuvos technikos biblioteka
http://www.tb.lt/

Lietuvos medicinos biblioteka
http://www.lmb.lt/

Lietuvos aklųjų biblioteka
http://labiblioteka.lt/

Vilniaus universiteto biblioteka
http://www.mb.vu.lt/

Bibliotekos pažangai
http://www.bibliotekospazangai.lt/

 

Kultūros ir švietimo centrai

Kultūros paveldo centras
http://www.kpc.lt/

Lietuvos nacionalinis kultūros centras
https://www.lnkc.lt/

Lenkijos institutas Vilniuje
http://www.lenkukultura.lt/

Prancūzų kultūros centras
https://www.institutfrancais-lituanie.com/ 

Kalbos ir kultūros institutas „Lingua lituanica"
http://www.lingualit.lt/ 

 

Spaudos ir interneto leidiniai

Lietuvos muziejų asociacijos elektroninis žurnalas „Lietuvos muziejai"
http://museums.lt/lietuvos-muziejai/

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis „Literatūra ir menas"
http://literaturairmenas.lt/

Vilniaus miesto kultūros savaitraštis „7 meno dienos"
https://www.7md.lt/

Dvisavaitinis kultūros laikraštis „Šiaurės Atėnai"
http://www.satenai.lt/

Muzikos meno ir mokslo žurnalas „Muzikos barai"
https://www.muzikusajunga.lt/leidiniai

Religijos, kultūros ir visuomenės gyvenimo mėnraštis „Naujasis židinys – Aidai"
http://www.nzidinys.lt/710234/leidiniai/naujasis_zidinys-aidai,  archyvas http://www.aidai.eu/

Žurnalas apie šiuolaikinę profesionaliąją dailę
http://www.artseria.lt/daile2.html

Lietuvos istorijos laikraštis
http://www.voruta.lt/

 

Tarptautinės organizacijos

ICOM – Tarptautinė muziejų taryba
https://icom.museum/

ICOMOS – Tarptautinė istorinių vietų ir paminklų taryba
https://www.icomos.org/fr/

ICCROM – Kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo tarptautinis studijų centras
http://www.iccrom.org/

NEMO - Europos muziejinių organizacijų tinklas
http://www.ne-mo.org/

UNESCO – Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija
http://www.unesco.org/

Meno muziejų tinklas
http://www.amn.org/

Europos meno muziejų tinklas
http://www.euromuse.net/

Pasaulinė muziejų bičiulių federacija
http://www.museumsfriends.org/

Didžiosios Britanijos muziejų asociacija
http://www.museumsassociation.org

Suomijos muziejų asociacija
http://www.museoliitto.fi/

Pasaulio muziejų ir kultūros paveldo portalas
http://www.museumland.net/principale_en.php 

Europos kultūros fondas
https://www.culturalfoundation.eu/

Soros'o fondų tinklas
https://www.opensocietyfoundations.org/

Europos Tarybos konvencijos
https://www.coe.int/en/web/conventions/

Muziejų dokumentacijos informacijos standartai
http://network.icom.museum/cidoc/ 

Kultūros paveldo nusikaltimai
https://www.interpol.int/Crimes/Cultural-heritage-crime

 

Užsienio šalių muziejai

Luvras (Paryžius)
http://www.louvre.fr  

Luvras Lanse
http://www.louvrelens.fr   

Versalio rūmai
http://en.chateauversailles.fr/

Smithsoniain muziejai Vašingtone (JAV)
https://washington.org/visit-dc/discover-real-dc/explore-dcs-smithsonian-museums 

Smithsonian institutas (JAV)
https://www.si.edu/ 

Metropoliteno meno muziejus (Niujorkas, JAV)
https://www.metmuseum.org/ 

Rijksmuseum Olandijos nacionalinis muziejus (Nyderlandai, Amsterdamas)
https://www.rijksmuseum.nl/en 

Ufici galerija (Florencija, Italija)
https://www.uffizi.it/ 

Prado muziejus (Madridas, Ispanija)
https://www.museodelprado.es/en/museum 

Egipto muziejus (Kairas, Egiptas)
https://egypt-museum.com/

Valstybinis Ermitažas (Sankt Peterburgas, Rusija)
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=en 

Gugenheimo muziejus (JAV)
https://www.guggenheim.org/

Britų muziejus (Didžioji Britanija, Londonas)
https://www.britishmuseum.org/ 

Nacionalinis antropologijos muziejus (Meksikas, Meksika)
https://mna.inah.gob.mx/

Latvijos muziejai
http://www.muzeji.lv/

Estijos muziejai
http://www.muuseum.ee/

Italijos muziejai
http://www.museionline.info/ 

Kanados muziejai
http://virtualmuseum.ca/

Suomijos muziejai
http://www.museot.fi/

Šveicarijos muziejai
http://www.museums.ch/

Meno galerijų tinklas
http://www.gallery-worldwide.com/

 

Atnaujinta 2021-01-18