Projektas „Virtualus muziejus"

 

2018 m. liepos 10 d. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus ir VšĮ  Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projekto „Virtualus muziejus" (projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0004) administravimo ir finansavimo sutartį. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas" 02.3.1-CPVA-V-526 priemonę „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida".

Projekto tikslas – modernizuoti Lietuvos integralios muziejų informacinę sistemą (LIMIS), pritaikant ją naujiems muziejų ir visuomenės poreikiams, pažangių el. paslaugų teikimui, DB kaupiamo skaitmeninio turinio apie kultūros paveldo objektus tinkamam atvaizdavimui, prieinamumui internete, Projekto dalyvių materialinės bazės, skirtos skaitmeninimui, sustiprinimas.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Vykdant projektą numatyta pasiekti šių rezultatų:

  1. modernizuoti LIMIS, pritaikant ją naujiems muziejų, visuomenės poreikiams, pažangių el. paslaugų teikimui, LIMIS DB kaupiamo skaitmeninio turinio apie kultūros paveldą tinkamam atvaizdavimui, prieinamumui internete;

  2. sukurti, į LIMIS integruoti, pradėti visuomenei teikti 10 naujos kartos pažangių el. paslaugų;

  3. modernizuoti anksčiau sukurtą LIMIS el. paslaugą „E-gidas";

  4. nupirkus ir Projekte dalyvaujančioms įstaigoms perdavus naudoti skaitmeninimui ir el. paslaugų teikimui skirtą techninę ir programinę įrangą, sustiprinti muziejų skaitmeninimo kompetencijos centrų (Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus, Lietuvos jūrų muziejaus, Šiaulių „Aušros" muziejaus, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus), kitų Projekto partnerių (Lietuvos liaudies buities muziejaus, Lietuvių kalbos instituto) tinklą, materialinę bazę, sudaranti galimybę sėkmingai vykdyti Projekto veiklas jo vykdymo ir tęstinumo laikotarpiu;

  5. padidinti muziejų skaitmeninimo kompetencijos centruose, kitų Projekto partnerių įstaigose, kituose muziejuose su LIMIS dirbančių specialistų kompetenciją ir kvalifikaciją;

  6. sukurti 2 naujas ir patobulinti dvi jau veikiančios LIMIS integracijas su kitomis informacinėmis sistemomis, sukurti LIMIS integraciją su Kultūros vertybių registru (KVR), taip sudarant galimybę tarp LIMIS ir KVR keistis informacija apie suskaitmenintas vertybes, nauju turiniu papildyti visuomenei teikiamas el. paslaugas;

  7. skaitmeninį turinį apie Projekto vykdymo metu suskaitmenintas vertybes (63 500 vnt.)   paviešinti, panaudoti kuriant naujas el. paslaugas, padaryti prieinamą per Virtualią elektroninę kultūros paveldo informacinę sistemą VEPIS) www.epaveldas.lt ir pateikti į „Europeaną" www.europeana.eu.

Informacija apie projektą, jo vykdymo eigą, viešinama LIMIS portale senas.limis.lt, interneto svetainėje „Kultūros paveldo skaitmeniniams" www.ekultura.lt, Lietuvos nacionalinio muziejaus interneto svetainėje www.lndm.lt.

Projekto įgyvendinimui iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų yra skirta 4 231.542,00 eurų.

Projekto veiklos užbaigtos vykdyti 2022 m. gruodžio mėnesį.

Atnaujinta 2023-01-31